Treść artykułu

Autobus warszawski

Transport przyjazny dla wszystkich

Zarząd Transportu Miejskiego powołał Zespół Konsultacyjny ds. dostępności Warszawskiego Transportu Publicznego. Do jego grona został przyjęty Rafał Kanarek z Instytutu Tyflologicznego PZN. Celem zespołu będzie dbanie, aby potrzeby osób niepełnosprawnych były w pełni respektowane, a komunikacja dogodna dla wszystkich grup mieszkańców.

Zespół będzie przygotowywał stanowiska i rekomendacje, które będą wskazówkami dla ZTM przy inwestycjach, remontach, zakupach, wprowadzaniu nowych usług i rozwiązań.

‒ Cieszę się, że zarząd ZTM zdecydował się na powołanie rady konsultacyjnej, w skład której weszły również osoby z niepełnosprawnościami. One najlepiej wiedzą, czego najbardziej potrzebują, by podróżowanie w środkach transportu zbiorowego było dla nich bardziej przyjazne. Mam nadzieję, że zespół będzie miał różnorodny skład, by sprostać oczekiwaniom jak najszerszej grupy osób ‒ inne oczekiwania ma osoba z niepełnosprawnością ruchową, inne niewidoma, słabowidząca, a jeszcze zupełnie czegoś odmiennego oczekuje osoba z niepełnosprawnością intelektualną ‒ tłumaczy Rafał Kanarek.

Przedstawiciel Instytutu Tyflologicznego ma nadzieję, że podczas spotkań zespołu uda się wskazać krytyczne obszary, wymagające natychmiastowych działań. Równie ważne będzie też wspieranie działań związanych ze stworzeniem aplikacji na smartfony z rozkładami jazdy ‒ prostej, przyjaznej, dostępnej, stale aktualizowanej. Pismo z Instytutu Tyflologicznego PZN w tej sprawie zostało już przesłane do urzędu miasta i zarządu WTP.

Grupę Założycielską zespołu konsultacyjnego stworzyli: koordynator ds. dostępności w ZTM; Donata Kończyk, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności; Iwona Pawłowska, radna m.st. Warszawy oraz Wojciech Malesa, koordynator ds. dostępności w urzędzie dzielnicy Ursynów. Grupa ta zarekomendowała pozostałych członków tego grona.

Fot. Unsplash