Treść artykułu

Zdjęcie. Na dachu samochodu przymocowany żółto-czarny szyld z napisem TAXI.

Tanie taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach pilotażowej akcji m. st. Warszawa podpisało umowę na przewóz taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu. Przewóz taksówkowy realizuje firma WAWA Taxi Sp. z o.o. Zaledwie 15 zł – tyle wynosi zryczałtowana opłata za kurs w jedną stronę maksymalnie do 30 km na terenie Warszawy oraz do 20 km od granic miasta.

W przypadku kursu powyżej 30 km na terenie miasta oraz 20 km od jego granic za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę poniesie osoba korzystająca z przejazdu – wg stawek taryfowych operatora. Usługi będą realizowane w godz. 6.00–23.00 w dni powszednie oraz w niedziele i święta z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu 22 333 4444 na hasło „Wawa Taxi bez barier”.

Z przejazdów taksówkami mogą korzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami:

  • posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, intelektualnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  • posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej;
  • posiadający orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach.

Poniżej Regulamin korzystania z usług taksówkowych osób z niepełnosprawnościami finansowanych przez Urząd m. st Warszawy.

Źródło: Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115

Fot. Pixabay

Pliki do pobrania