Treść artykułu

Trener pokazuje coś na dużym ekranie uczestnikom szkolenia

Szkolenie z systemu iPFRON+ dla osób z niepełnosprawnościami

PFRON zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w szkoleniach dotyczących korzystania z systemu iPFRON+, tego w którym składa się wnioski o wsparcie. Spotkania organizowane są stacjonarnie i w formie online.

iPFRON+ to nowy system, który umożliwia beneficjentom złożenie wniosku o wsparcie, a także dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenie akcesu do projektów.

Szkolenia ułatwią sprawne poruszanie się po systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków. Kierowane są one do osób z niepełnosprawnościami oraz osób pracujących na ich rzecz. Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, do wyboru jest opcja stacjonarna bądź online. Spotkania internetowe prowadzone są przez aplikację Microsoft Teams.

W ramach szkoleń stacjonarnych uczestnikom zapewnione jest zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzęt komputerowy. Koszty dojazdu ponoszone są we własnym zakresie. Szkolenia stacjonarne organizowane są w następujących miastach: Kołobrzeg, Poznań, Warszawa, Gdańsk. Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań i zapisów znajdują się na stronie: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szkolenia-z-ipfron-stacjonarne-i-online-zapraszamy-1/

Osoby zainteresowane dodatkowymi wskazówkami mogą kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub dzwoniąc na numer tel. 532 727 025.
Strona projektu: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/