Treść artykułu

Dr Małgorzata Paplińska, specjalistka z Przychodni PZN, która prowadziła jeden z bloków szkoleniowych.

Szkolenie młodych lekarzy okulistów w Przychodni PZN

Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza PZN w Warszawie szkoli lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu okulistyki. Odbył się tu kurs „Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku”. Kierownictwo naukowe nad szkoleniem objął prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, konsultant krajowy ds. okulistyki.

Szkolenie od tego roku znalazło się na liście obowiązkowych kursów specjalizacyjnych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy w trakcie specjalizacji z zakresu okulistyki. To bardzo cieszy specjalistów z Przychodni PZN, którzy od wielu lat zabiegali o to, aby rehabilitacja pacjentów tracących wzrok była jednym z etapów procesu leczenia okulistycznego.

W dniu 7 czerwca br. zespół specjalistów rehabilitacji z Przychodni PZN w Warszawie przeprowadził drugą edycję kursu. W pierwszym bloku szkolenia dr Małgorzata Paplińska przedstawiła prezentację „Przyczyny słabowzroczności, następstwa funkcjonalne schorzeń i uszkodzeń układu wzrokowego oraz funkcjonalna ocena widzenia słabowidzących pacjentów w różnym wieku”. Następnie Grażyna Machura omówiła metody rehabilitacji osób słabowidzących oraz dobór pomocy optycznych, nieoptycznych i elektronicznych.

W kolejnej części Anna Barwicka zaprezentowała dostępne formy wsparcia dla osób tracących wzrok. Ostatnim tematem była komunikacja z pacjentem przedstawiona przez psycholog Annę Wituszyńską.

Tytuł kursu nosi nazwę świadczenia gwarantowanego refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kiedy lekarz okulista wystawi skierowanie na taką rehabilitację z kodem poradni 2300, to rehabilitanci z Przychodni PZN kompleksowo zaopiekują się pacjentem.

Źródło: CPR-L PZN

Zdjęcie: CPR-L PZN