Swobodny powrót osób niewidomych Kolejami Mazowieckimi

Do Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych zgłaszały się osoby niewidome zaniepokojone zmianami zasad sprzedaży biletów przez Koleje Mazowieckie. Zmiany objęły sprzedaż biletu tam i z powrotem oferowanego na podstawie ulg ustawowych i niektórych ulg handlowych.

Wprowadzono regulacje, zgodnie, z którymi bilet ulgowy tam i z powrotem przewoźnik wydawał na dwóch blankietach. Dodatkowo osoba dokonująca kupna takiego biletu miała obowiązek określić godzinę powrotu. Zwłaszcza konieczność określenia godziny powrotu, dla osób niewidomych okazała się znacznym utrudnieniem. W związku z powyższym skierowaliśmy pismo do Kolei Mazowieckich z prośbą o zmianę zasad niekorzystnych dla niewidomych pasażerów.

W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, iż kłopotliwe regulacje miały charakter przejściowy i obowiązywały do dnia 28 października.

Wynikały one z konieczności wprowadzenia zmian w systemie elektronicznej sprzedaży, dlatego bilety ulgowe wydawane były na dwóch osobnych blankietach.

Skutkowało to koniecznością określenia przez podróżnego godziny wyjazdu powrotnego. W dniu 28 października 2015 r. w wyniku zmian oprogramowania w systemie sprzedaży kas stacjonarnych i mobilnych, Spółka “Koleje Mazowieckie-KM” umożliwiła wydawanie biletów z ulgami ustawowymi i handlowymi bez konieczności określania przez podróżnego godziny powrotu. Obecnie bilet powrotny wydawany jest do biletu podstawowego na przejazd “tam” i trwale z nim łączony (zszywany).
W związku z powyższym niewidomi podróżni korzystający z usług Kolei Mazowieckich nie mają obowiązku określania godziny wyjazdu powrotnego, nabywając bilet na przejazd “tam i z powrotem”.

Krzysztof Wiśniewski
prawnik w Instytucie Tyflologicznym PZN