Treść artykułu

Aktywny Absolwent – status projektu

Aktualnie w projekcie Aktywny Absolwent bierze udział 16 uczestników z dysfunkcją wzroku.

W ramach projektu na bieżąco udzielane jest uczestnikom wsparcie coachingowe i tyflopedagogiczne.

Jeden uczestnik zakończył staż zawodowy w zawodzie fizjoterapeuty.

Kolejne staże, w różnych zawodach (np. młodszy bibliotekarz, telemarketer) rozpoczną się w dniu 1 lipca b.r.

Większość naszych beneficjentów zakończyła udział w indywidualnie dobranych szkoleniach zawodowych, kilku jest jeszcze w trakcie ich realizacji.

Aktualnie przygotowujemy się do organizacji Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września.

Zapraszamy do udziału w projekcie! Są jeszcze wolne miejsca!