Skarby kultury Wrocławia

Fundacja Perennitas z Wrocławia od lipca do października 2012 roku realizowała projekt “Promocja kultury i sztuki Wrocławia wśród osób niewidomych i niedowidzących”, współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Wrocławia.

Celem projektu było udostępnienie kultury, sztuki i historii Wrocławia osobom niewidomym i słabowidzącym. Działania projektu obejmowały dwa zadania. Pierwsze polegało na przystosowaniu strony www.skarbykultury.pl do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki projektowi strona stała się bardziej przejrzysta i kompatybilna z programami udźwiękawiającymi. Drugim zadaniem było zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z audiodeskrypcji dla wolontariuszy, studentów i pracowników ośrodków kultury z terenu Wrocławia. Uczestnicy zyskali nowe umiejętności, dzięki którym mogą tworzyć profesjonalne opisy audiodeskrypcyjne, pozwalające przybliżyć sztukę i architekturę osobom niewidomym i słabowidzącym.

Opierając się na rezultatach projektu, Fundacja chce, aby Skarby Kultury stały się miejscem udostępniającym kulturę, sztukę i historię każdemu bez względu na wiek czy stopień niepełnosprawności.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu www.skarbykultury.pl i przekazywania opinii na temat portalu pod adres damian.lupa88@gmail.com

Centrum Rehabilitacji