Prace podzespołów w miesiącu czerwcu

W miesiącu czerwcu odbyły się trzy spotkania członków podzespołów, w których uczestniczyli eksperci z PZN oraz wyjazd studyjny.

Członkowie podzespołu ds. formalno-instytucjonalnych pracowali wymieniając maile i telefonicznie. Po spotkaniu ekspertów wiodących 13 czerwca br. powstała kolejna uzupełniona wersja konspektu standardu ds. formalno-instytucjonalnych. Na nowo przepracowaliśmy słowniczek. W zmienionym standardzie formalno-instytucjonalnym wskazano na konieczność wprowadzenia definicji dobrostanu (pomieszczeń) dla wolontariuszy, trenerów, instruktorów. Wskazano, że należy doprecyzować rolę organizacji partnerskich w sytuacji, kiedy nowa organizacja wyrazi chęć szkolenia psów. Organizacje partnerskie powinny sprawować nad nią opiekę wg zasad zawartych w standardzie. Trzeba wprowadzić zasadę, z której będzie wynikało, że psy mogą być szkolone płatnie i bezpłatnie (w IGDF tylko bezpłatnie). Ustalono także, że jeśli – szkoła prowadząca szkolenia będzie miała hodowlę to musza ją obowiązywać takie zasady jak w standardzie oraz, że dokumentację dotyczącą psa przechowuje szkoła. W standardzie należy także opisać zasady wycofywania psa oraz wprowadzić wykaz potrzeby zmian i rozwiązań prawnych.

Ekspert z PZN podzespołu ds. opracowywania zasad szkolenia trenerów i podnoszenia kompetencji instruktorów w miesiącu czerwcu pracowała nad tekstem rozmów kwalifikacyjnych na instruktora. Odbyło się także spotkanie w Luboniu 17.06.19r. mające na celu ujednolicenie zakresów umiejętności trenerów i instruktorów z wymogami dotyczącymi psów przewodników.

Ekspert z PZN podzespołu ds. opracowania zasad przekazywania psów przewodników pracowała nad tekstem standardów w zakresie kwalifikacji osób niewidomych do przyznawania psa przewodnika, szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o psa, zmian w zapisie dotyczącym dobierania w pary osoby niewidomej-psa, propozycji zapisu dotyczącego bezpieczeństwa poruszania się osoby niewidomej w ruchu drogowym w świetle obowiązujących przepisów; certyfikacji psów przewodników; zapoznawała się z także z komentarzami do ustawy prawo o ruchu drogowym;

Trzech ekspertów z PZN uczestniczyło w wyjeździe studyjnym i szkoleniu w szkole w Chorwacji w Zagrzebiu, w której są przygotowywane m.in. psy dla osób z problemami wzroku w terminie 26-28.06.19.

Poniżej kilka informacji na temat tej szkoły.

Szkoła jest finansowana w 2/3 przez Miasto Zagrzeb, w 1/3 przez Ministerstwo Pomocy Społecznej i Zdrowia.

Szkoła składa się z 16 keneli, pomieszczeń na przygotowywanie posiłków i toaletowych dla piesków, wybiegów, miejsc treningowych, porodówki, pokoi dla osób którym przekazywane są psy, pokoju terapeutycznego, kliniki weterynaryjnej.
Szkoła ma 28 osób na etacie, łącznie z dyrektorem.

Są trzy oddziały związane z poszczególnymi usługami. Każdy oddział ma swojego kierownika. Pracuje jedna osoba niepełnosprawna.

Pierwszy oddział: szkolenie psów i dopasowywanie psa do osoby niewidomej (zatrudnia łącznie 7 osób z kierownikiem):

 • 4 instruktorów (w tym 2 instruktorów psów przewodników, 2 instruktorów psów asystujących)
 • 1 trenera psów,
 • 1 terapeutę do dzieci, który jest certyfikowanym trenerem psów asystujących i pracownikiem socjalnym,
 • kierownika.

Drugi oddział ds. hodowli, socjalizacji i spraw gospodarczych (zatrudnia łącznie 9 osób):

 • 4 osoby przy kenelach,
 • 2 koordynatorów socjalizacji szczeniąt,
 • kucharza,
 • dozorcę,
 • sprzątaczkę.

Osoba, która jest kierownikiem oddziału drugiego, jest jednocześnie pracownikiem socjalnym, czyli należy do oddziału trzeciego.

Trzeci oddział ds. przyjmowania klientów i programów w domach klientów (zatrudnia 9 osób):

 • 2 specjalistów od rehabilitacji, w tym od orientacji przestrzennej (jeden z nich jest kierownikiem tego oddziału)
 • 4 osoby ds. terapii sensorycznej; pracuje tutaj też osoba, która jest kierownikiem oddziału drugiego;
 • 2 terapeutów do 4-godzinnych programów dla osób z głębokimi uszkodzeniami;
 • 1 pracownika socjalnego.

Czwarty, mały oddział administracyjny (3 osoby)

 • dyrektor,
 • osoba ds. administracji,
 • osoba ds. księgowości.

Ekspert Wiodący
Elżbieta Oleksiak