Symbol paragrafu na szarym tle

Prace nad ustawą o dostępności w toku

Projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 25 czerwca został przyjęty przez rząd. W najbliższych dniach przejdzie pierwsze czytanie w komisjach. W ramach prac Rady Dostępności w przygotowaniu projektu ustawy brała udział Anna Woźniak-Szymańska, Prezes ZG PZN.

Likwidacja barier architektonicznych i cyfrowych w urzędach, Fundusz Dostępności, możliwość złożenia skargi na brak dostępności, wyznaczenie w każdym urzędzie koordynatora ds. dostępności – to rozwiązania zapisane w projekcie ustawy. Rządowym koordynatorem dostępności będzie Minister Inwestycji i Rozwoju. Wesprze go Rada Dostępności, która będzie wypracowywać i rekomendować najlepsze rozwiązania dla różnych sektorów i polityk publicznych. Wzorową współpracę z organizacjami pozarządowymi nad projektem ustawy podkreślił Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

„Chciałbym przekazać Państwu wyrazy podziękowania i uznania za zaangażowanie w prace nad projektem ustawy. Liczne opinie, uwagi i sugestie zgłaszane przez Państwa na różnych etapach prac, istotnie przyczyniły się do wypracowania  projektu, który uzyskał akceptację Rady Ministrów. Jednak decyzja Rady Ministrów to ważny, ale jeszcze nie ostatni etap naszych wysiłków. Projekt ustawy już trafił do Sejmu i w najbliższych dniach i tygodniach zapewne będzie przedmiotem prac komisji sejmowych. Dlatego już dziś proszę o Państwa wsparcie na tym etapie” – powiedział.

Prezes Anna Woźniak-Szymańska zapewnia, że przedstawiciele PZN, a także Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością będą dalej aktywni w procesie legislacyjnym procedowanym przez Parlament.

Zainteresowane osoby mogą śledzić aktualny stan prac nad ustawą na stronie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3579