Treść artykułu

Od prawej: Dominika Wierzbowska - Główny Specjalista Wydział Dostępności Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Przemysław Herman - zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego MFIPR Przemysław Herman, Małgorzata Jarosińska–Jedynak - wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Stanisław Szubert – przewodniczący KSON.

Posiedzenie Rady Dostępności w Jeleniej Górze

Na początku września, w Jeleniej Górze odbyło się XI Posiedzenie Rady Dostępności. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, eksperci z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polski Związek Niewidomych, który reprezentowała Anna Woźniak-Szymańska, Honorowa Prezes.

Posiedzenie trwało dwa dni, od 7 do 8 września b.r., zorganizował je – na wniosek Rady Dostępności – Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych na czele ze Stanisławem Szubertem, przewodniczącym tego gremium. Na spotkaniu zebrani rozmawiali o postępach we wdrażaniu ustawy o zapewnieniu dostępności i Programu Dostępność Plus, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki dla osób z niepełnosprawnościami w Karkonoszach.

– Zorganizowaliśmy posiedzenie Rady Dostępności właśnie tutaj, co pozwoli połączyć merytoryczną dyskusję na temat bieżących kwestii związanych z rozwojem dostępności w Polsce z poznawaniem pięknych – i jednocześnie otwartych dla każdego – okolic Jeleniej Góry. Bardzo nam miło, że wraz z Radą Dostępności, możemy skorzystać z gościnności Dolnego Śląska – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas posiedzenia omówione zostały działania, które mają na celu wdrażanie głównych elementów ustawy o zapewnianiu dostępności. Zreferowanie kluczowych wniosków zawartych w sprawozdaniu z realizacji Programu Dostępność Plus za rok 2022 było przyczynkiem do analizy wyzwań związanych z wdrażaniem programu. W trakcie obrad przedstawiona została propozycja mapy inwestycji Programu Dostępność Plus. Zebrani podsumowali także prace grup roboczych.

Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami z zakresu dostępności, które w ostatnich latach zostały wprowadzone na terenie Dolnego Śląska.

– Turystyka to nie tylko forma spędzania wolnego czasu, ale również alternatywna możliwość terapii i rehabilitacji osób ze szczególnymi potrzebami. Świadomość tych i innych korzyści płynących z rozwoju turystyki społecznej jest bardzo widoczna na Dolnym Śląsku – podkreśliła wiceminister.

Kolejnego dnia członkowie Rady zapoznali się z wdrażaniem dostępności w praktyce. Uczestnicy mogli zobaczyć, jak wygląda rozwój turystyki społecznej. Odwiedzili m.in. Schronisko PTTK nad Łomniczką, w którym trwają prace nad przystosowaniem obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Wodospad Kamieńczyka, wraz z drogą dojazdową, która ma być dostosowana dla osób z różnymi potrzebami oraz Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej, gdzie znajduje się wypożyczalnia sprzętu dla turystów z niepełnosprawnościami. Obiekt ten jest dostępny dla osób z dysfunkcjami, posiada hotel i hostel, dużą siłownię, infrastrukturę sportową, gdzie można uprawiać sporty letnie i zimowe, np. osoby niewidome i słabowidzące mogą tu uprawiać strzelectwo laserowe.

Na Polanie Jakuszyckiej zebrani obejrzeli także Schronisko Orle, które powstało na bazie budynków, w których niegdyś mieściła się huta szkła Karlstal-Orle. W tym obiekcie znajduje się niewielka wystawa przedmiotów sprzed 1945 roku.

Posiedzenie Rady Dostępności w Jeleniej Górze było także okazją do nagrodzenia tych, którzy z zaangażowaniem działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Statuetki – w podziękowaniu za takie działania – otrzymali z rąk prezesa Stanisława Schuberta: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego MFIPR.

 

Na dole od prawej: Anna Woźniak Szymańska – Honorowy Prezes PZN oraz inni uczestnicy spotkania