Treść artykułu

Zdjęcie składa się z 4 grafik, na trzech są niewidomi z białymi laskami, a na jednej - budynek PZN na Konwiktorskiej.

Polski Związek Niewidomych – to już 70 lat!

Polski Związek Niewidomych istnieje już 70 lat! Poważny to jubileusz. Sukcesy, porażki, wielkie – przełomowe wydarzenia, i te mniejsze, mniej zauważalne – przez te ponad pół wieku istnienia w Polsce doświadczyliśmy naprawdę dużo. 

Poniżej przedstawiamy tylko kilka wybranych, ważnych dat z działalności PZN. Całe kalendarium (obecnie uzupełnione do 2015 r.), znajduje się w załączeniu. Uaktualnienie od 2015 trwają i wkrótce pojawią się na naszej stronie!

Kilka ważnych dat, kroków milowych przedstawiamy poniżej (całość kalendarium do pobrania, znajduje się w załączniku).

1948 – we wrześniu ukazuje się pierwszy numer magazynu „Pochodnia”, wydany pismem punktowym dla niewidomych. Redaktorem naczelnym zostaje Wacław Kotowicz.

1950 – ukazuje się, wydany pismem punktowym dla niewidomych, pierwszy numer „Światełka”, czasopisma dla dzieci starszych. W 1955 r. redaktorem naczelnym czasopism dziecięcych zostaje Halina Banaś, która pełni tę funkcję przez 35 lat.

1951 – ukazuje się, wydany pismem punktowym dla niewidomych, pierwszy numer „Promyczka”, czasopisma dla dzieci młodszych.

1979 – PZN zostaje odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wieloletnią działalność (dekoracja sztandaru 1980 r.).

1983 – powstaje Redakcja Wydawnictw Tyflologicznych, która kontynuuje wydawanie: „Przeglądu Tyflologicznego” – wydawanego od 1974 r., „Zeszytów Tyflologicznych” – wydawanych od 1979 r., „Materiałów Tyflologicznych” – wydawanych od 1980 r. i innych publikacji nieperiodycznych. Pierwszym Redaktorem Naczelnym został Józef Mendruń, a od 2004 roku funkcję tę pełni Elżbieta Oleksiak. Wydawnictwa ukazują się do dzisiaj.

1983 – zaczyna się ukazywać w zwykłym druku czasopismo „Nasze Światełka” wydawane przez Klub Rodziców Dzieci Niewidomych w Warszawie, a od 1984 r. zaczyna wydawać je PZN najpierw pod nazwą „Nasze Światełka”, a potem (do dzisiaj) „Nasze Dzieci”. Czasopismo to staje się forum wymiany doświadczeń dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców oraz rehabilitantów dzieci niewidomych i słabowidzących. Redaktorem naczelnym zostaje Józef Mendruń.

1986 – decyzja o nadaniu ulicy przylegającej do budynku PZN przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie im. W. Dolańskiego (z okazji 100. rocznicy jego urodzin).

1986 – decyzja o wykupieniu gruntu w Ciechocinku, na którym dzięki staraniom Mariana Kaczmarka utworzono ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny, otwarty w 1991 roku. W późniejszym okresie przyjął on nazwę „Eden” i był wielokrotnie rozbudowywany, pod kierownictwem dyrektor Wacławy Kaczmarek.

1990 – PZN pozyskuje od likwidowanego CZSN Krajowe Centrum Kształcenia Niewidomych w Bydgoszczy i tworzy w nim Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „Homer”. Są tam organizowane m.in. ogólnopolskie szkolenia z zakresu rehabilitacji podstawowej dla nowo ociemniałych. Dyrektorem zostaje Jan Remplewicz, a po pół roku stanowisko to obejmuje Zbigniew Terpiłowski.

1990 – powstaje Przychodnia Rehabilitacyjna w Warszawie, dyrektorem zostaje Teresa Marczewska.

1992 – PZN kupuje Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Klimczok” w Ustroniu Morskim. Dyrektorem zostaje Piotr Sadowski.

1998 – w związku z reformą administracyjną PZN przekształca 36 okręgów w 16 jednostek wojewódzkich, które zaczną swoją działalność od 1 stycznia 1999 r. Okręgi odpowiadają terytorium danego województwa, a koła obejmują swoim zasięgiem dzielnicę miasta lub obszar powiatu.

2001 – powstają Warsztaty Terapii Zajęciowej we Włocławku, prowadzone przez ZG PZN. Dyrektorem zostaje Anna Wędołowska.

2003 – powstaje DPS w Olsztynie, dyrektorem zostaje Janina Soczewka.

2004 – na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów wybrano pierwszą w historii Związku kobietę na stanowisko przewodniczącej ZG PZN. Zostaje nią Anna Woźniak-Szymańska. W tym samym roku pierwszą kobietą dyrektorem PZN zostaje Małgorzata Pacholec. Przewodniczącym GKR zostaje Jan Sideł, Sądu Kol. – Andrzej Kurowski.

2010 – Biuro Zarządu Głównego zostaje przekształcone w Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych. Dyrektorem pozostaje kierująca Biurem od 2004 r. Małgorzata Pacholec.

2012 – XVI Krajowy Zjazd Delegatów PZN, prezesem ZG PZN zostaje Anna Woźniak-Szymańska, przewodniczącym GKR-u – Piotr Kopyciński, Sądu Kol. – Elżbieta Sygrela.

2015 – w Tyflogalerii PZN rozpoczynają się warsztaty dla osób widzących w różnym wieku pod nazwą „Laboratorium ciemności”. Jest to swoista forma edukacji społecznej na temat tego, jak radzą sobie osoby niewidome, słabowidzące i jak im pomagać.

Pliki do pobrania