Pierwsze szkolenie – Warszawa

W dniach 31 maja – 4 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze szkolenie dla uczestników z dysfunkcją wzroku z Austrii i Belgii. W szkoleniu wzięli również udział uczestnicy z Polski.

W programie szkolenia znalazły się między innymi:

  1. Warsztaty z obsługi komputera i innych urządzeń elektronicznych
  2. Nauka umiejętności podstawowych – liczenie (w tym rozróżnianie i liczenie pieniędzy), pisanie i rozumienie tekstów
  3. Nauka podstawowych zwrotów i terminów w językach uczestników projektu, niezbędnych w komunikacji i życiu codziennym – w tym np. zwroty grzecznościowe, proszenie o pomoc, komunikaty i informacje przydatne w poruszaniu się w przestrzeni publicznej i w orientacji przestrzennej
  4. Odczytywanie informacji tyflograficznej – makiet, wypukłych planów, piktogramów, itp.
  5. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie m. in. dostępności do edukacji, rynku pracy, kultury, rehabilitacji, możliwości uzyskania przez osoby niewidome różnego rodzaju pomocy, w tym świadczeń pieniężnych, itp.

Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a czas wolny, którego nie było zbyt wiele, wykorzystywali na ciekawe dyskusje, zawieranie nowych znajomości, przyjaźni.

Uczestnicy projektu już teraz cieszą się na dalsze spotkania i szkolenia. Kolejne szkolenie odbędzie się w Belgii, w dniach 16-21 listopada 2017.