Rysunek. Postaci pracowników.

PFRON pomoże w powrocie do pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje nowy program. To forma kompleksowej rehabilitacji dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby podjąć inną pracę. Projekt jest również adresowany dla tych, którzy z powodów zdrowotnych nigdy nie pracowali. W odnalezieniu się na rynku pracy będą pomagać ośrodki rehabilitacji kompleksowej, oferując bezpłatnie zabiegi i szeroką ofertę kursów zawodowych.

Program składa się z trzech modułów – zawodowego, psychospołecznego, medycznego. Główny celem rehabilitacji kompleksowej jest uzyskanie zatrudnienia lub założenie działalności gospodarczej.

Osoba, która zgłosi się do programu, zostanie zbadana przez lekarza i psychologa, a następnie otrzyma skierowanie do ośrodka rehabilitacji. Lekarze, rehabilitanci, psychologowie i dorady zawodowi ocenią stan zdrowia i możliwości uczestnika. Na tej podstawie zostanie przygotowany program rehabilitacji dostosowany do jego potrzeb.

W ramach modułu zawodowego uczestnicy będą korzystać ze wsparcia doradcy zawodowego w wyborze nowego zawodu. Pośrednik pracy pomoże w znalezieniu zatrudnienia. W module psychospołecznym psycholog udzieli wsparcia i zmotywuje do poszukiwania pracy. Moduł medyczny to ustalenie planu rehabilitacji i jego realizacja − określenie formy i liczby zabiegów. Może to być np. fizjoterapia (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż), fizykoterapia, terapia zajęciowa, logopedyczna.

Program zrealizuje kilka wybranych ośrodków rehabilitacyjnych w Polsce. Uczestnicy będą tam mieli zapewnione bezpłatne szkolenia, rehabilitację, wyżywienie oraz pobyt. Osoba, która ze względu na stan zdrowia straciła jedyne źródło utrzymania, będzie mogła wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, jego wysokość będzie uzależniona od frekwencji na zajęciach. Przewiduje się, że czas trwania rehabilitacji kompleksowej wyniesie średnio 9 miesięcy.

Kontakt w sprawie programu: tel (22) 50 55 600, e-mail: ork@pfron.org.pl
Strona: www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Na podstawie: info ze strony PFRON