Treść artykułu

Lekarz wykonuje badanie oka przy pomocy aparatury

Pacjenci zostaną przebadani w okobusie

Z pilotażowym programem dotyczącym zastosowania telemedycyny w wykrywaniu retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki startuje Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W specjalnym busie zostanie przebadanych okulistycznie 5 tys. mieszkańców Lubelszczyzny, którzy chorują na cukrzycę lub mają zdiagnozowany stan przedcukrzycowy.

Celem przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z Instytutem Łączności w Warszawie jest opracowanie modelu telemedycznego w okulistyce dotyczącego wykrywalności retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki (DME). Realizatorzy projektu liczą na to, że opracowany model stanie się jedną z procedur oferowanych przez NFZ.

Planowane jest nawiązanie współpracy z co najmniej 50 ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej, do których zgłaszają się diabetycy z problemami wzroku. Badania zostaną przeprowadzone w pobliżu miejsca zamieszkania pacjentów, w małych miejscowościach. Diagnostyka będzie wykonywana w busie wyposażonym w nowoczesną aparaturę do badania dna oka. Wyniki będą podlegały zdalnej ocenie przez specjalistę z zakresu okulistyki. Każdy pacjent zostanie poinformowany o wynikach badania. W przypadku stwierdzenia zaburzenia wzroku zostanie on skierowany na pogłębione badania okulistyczne do Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK 1 w Lublinie.

Z doświadczeń lekarzy wynika, że w kraju wykrywa się zbyt mało przypadków cukrzycowego obrzęku plamki (DME). A to potem przekłada się na stan wzroku pacjentów. Procedura pozwoli znacznie wcześniej zauważyć schorzenie wzroku, co ma ogromny wpływ na proces leczenia.

Innowacyjnością projektu jest objęcie badaniami, poza pacjentami z cukrzycą typu 1 lub 2, również tych ze stanem przedcukrzycowym. Osoby te rzadko zgłaszają się do lekarza.

Projektowi patronuje prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a nad całością badań czuwa zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Roberta Rejdaka, kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej SPSK 1 w Lublinie. Konsultantem programu jest prof. Marco Zarbin z New Jersey Medical School, współtwórca systemów telemedycznych w USA.

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Lublinie