Transkrypcje pisma brajla

  1. Dokonujemy transkrypcji:
  • z pisma Braille’a na wersję w zwykłym druku,
  • tekstów napisanych zwykłym drukiem na pismo Braille’a (zarówno proste teksty, jak  i skomplikowane np. tabele),
  • napisów w zwykłym druku na graficzny zapis brajlowski do przygotowania matryc tłoczących wypukłe napisy.
  1. Oceniamy poprawność i czytelność przygotowanych napisów brajlowskich.
  2. Konsultujemy i testujemy użycie oznaczeń wypukłych przygotowywanych przez instytucje.
  3. Opiniujemy tyflografiki: wypukłe plany, rysunki, modele, makiety.

Współpracujemy z ministerstwami, instytucjami kultury, samorządami, bankami, urzędami oraz kancelariami prawnymi. Transkrypcji dokonują osoby biegle posługujące się pismem punktowym, co zapewnia rzetelnie wykonaną pracę.

Nasza usługa jest płatna. Ceny ustalane są indywidualnie.

Zamówienia należy kierować na adres: mkanarek@pzn.org.pl

Więcej informacji Marta Kanarek, tel. 22 8312271 wew. 204