Transkrypcje pisma brajla

Tłumaczymy pisma urzędowe i inne dokumenty na pismo brajla. Dokonujemy transkrypcji z pisma brajla na zwykły tekst. Współpracują z nami różne instytucje (ministerstwa, banki, zakłady karne, kancelarie prawne, fundacje i stowarzyszenia), które w ramach swoich działań kontaktują się z osobami niewidomymi lub zobowiązane są przepisami prawa do dostępności usług.

Transkrypcji dokonują osoby biegle posługujące się pismem punktowym, co gwarantuje jakość usługi. Teksty są wiernym przekładem oryginału, bez poprawek redakcyjnych.

Oferta:

  1. Tłumaczenie strony brajlowskiej na wersję w zwykłym druku za każdą znormalizowaną stronę 50 zł plus VAT. Jeśli tekst zawiera pół strony lub mniej, stawka wynosi 25 zł plus VAT. Powyżej pół strony do wyceny przyjmujemy znormalizowaną stronę.
  2. Transkrypcja zwykłego druku (tekst nieskomplikowany) na pismo brajla – za każdą znormalizowaną stronę 80 zł plus VAT. Jeśli tekst zawiera pół strony lub mniej, stawka wynosi 40 zł plus VAT. Powyżej pół strony do wyceny przyjmujemy znormalizowaną stronę.
  3. W przypadku transkrypcji tekstu lub napisów wymagających większego nakładu pracy, np. transkrypcja ręcznie napisanego tekstu, adaptacja skomplikowanych tabel – 120 zł plus VAT.
  4. Transkrypcja zwykłego druku na graficzny zapis brajlowski (płaski alfabet brajla) – stawka do negocjacji w zależności od stopnia trudności. Za napis do 30 znaków – 100 zł plus VAT.
  5. Do wyceny przyjmujemy: 1 strona − 1800 znaków ze spacjami.

    Wliczone w cenę: tłumaczenie tekstu, przepisanie, wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych, wydruk i wysyłka tłumaczenia wraz z oryginałem.

    Kontakt: Rafał Kanarek tel. 22 635-19-10, 22 831-22-71 w. 253 e-mail: rkanarek@pzn.org.pl