Mazowiecki Konwent Regionalny. Paneliści siedzą na fotelach w półkole

O życiu religijnym i dostępności na Mazowieckim Konwencie Regionalnym

Udział osób z niepełnosprawnościami w życiu religijnym, dostępność biur poselskich i senatorskich, udogodnienia wyborcze – to najważniejsze tematy poruszane na Mazowieckim Konwencie Regionalnym, który odbył się 7 października 2019 r. w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyły Anna Woźniak-Szymańska, prezes ZG PZN, oraz Elżbieta Oleksiak, sekretarz generalny.

Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą być duchownymi? Czy i jak odnajdują się w kościele? W jaki sposób powinno się je traktować w tej społeczności? O tym podczas panelu dyskusyjnego rozmawiali m.in. przedstawiciele Kościoła katolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego, członkowie stowarzyszeń, dziennikarze, a także osoby z niepełnosprawnościami. Z jednej strony, osoby z niepełnosprawnościami mogą aktywnie uczestniczyć w życiu religijnym, np. w ramach różnego rodzaju wspólnot. Jednak problemem jest często sposób ich traktowania. Wyraźnie widać charytatywne podejście do niepełnosprawności. „Muminki”, „Duszpasterstwo osób specjalnej troski”, „Pielgrzymka ludzi słabych” – to tylko niektóre z określeń odnoszących się do grup osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele środowiska obecni na konwencie podkreślali, że nie zgadzają się na protekcjonalne traktowanie. Mówili o tym, że osoby z niepełnosprawnościami chcą żyć niezależnie, chcą być równo traktowane, także w kwestii praktyk religijnych. Tymczasem wśród duchownych nadal brakuje wiedzy nt. potrzeb wiernych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zdarza się, że niektórzy kapłani nie zgadzają się na obecność psów przewodników w kościele, o dostępności mszy św. dla osób głuchych nie wspominając (brak tłumaczenia na Polski Język Migowy).

W drugiej części konwentu Integracja LAB zaprezentowała wyniki badania dostępności biur poselskich i senatorskich dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ankiety wypełniło 95 parlamentarzystów lub pracowników ich biur (17% wszystkich posłów i senatorów). Z badań wynika, że tylko 21% biur jest całkowicie dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W 37 z 51 zbadanych placówek zabrakło oznaczeń krawędzi stopni. Jedynie w 9 biurach zadbano o oznaczenia kontrastowe. Jednocześnie tylko w ok. 70% niedostępnych architektonicznie biur deklarowano możliwość spotkania się w innym, dostępnym miejscu. Więcej o wynikach badania można przeczytać tu: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/847432;jsessionid=3AC77315259092FCEB5A2EFE503DD71A.

O dostosowaniu lokali wyborczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami opowiadał dr Jarosław Zbieranek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Tylko w 22% badanych lokali nie stwierdzono uchybień. W pozostałych brakowało m.in. oznakowań krawędzi stopni schodów (65%), a także dodatkowego oświetlenia w miejscu zapewniającym tajność głosowania (39%). Niedostosowanie lokali spowodowało, że w ostatnich latach 20% osób z niepełnosprawnościami zrezygnowało z udziału w wyborach. Razi także brak dostępności materiałów wyborczych. Żaden z komitetów, biorących udział w tegorocznych wyborach parlamentarnych, nie dostosował ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mazowiecki Konwent Regionalny był jednym z 10 wydarzeń towarzyszących V Kongresowi Osób z Niepełnosprawnościami, który odbędzie się 10 października w Warszawie pod hasłem „Aktywni Obywatele i Aktywne Obywatelki”.