Treść artykułu

O projekcie Niewidomi, ale widoczni

logosy

Chcesz czuć się bezpiecznie na ulicy?

Chcesz nauczyć się udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach?

Chcesz wiedzieć, jak powinny być przystosowane m.in. ulice?

 Zapraszamy mieszkańców Mazowsza z problemami wzroku po 55 roku życia oraz ich rodziny i bliskich (osoby powyżej 13 r. ż.) na szkolenie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym!

Podczas szkolenia omówimy następujące zagadnienia:

– ważność białej laski w czasie poruszania się, zagrożenia w ruchu drogowym, budowanie poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni miasta,

– adaptacji przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z problemami wzroku,

– nauka udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków komunikacyjnych i kolizji w ruchu drogowym.

Podczas szkoleń skorzystamy z pomocy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i ratowników medycznych oraz pracowników Instytutu Tyflologicznego PZN (tyflopedagogów) posiadających specjalistyczną wiedzę na temat adaptacji przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Uczestnicy szkoleń zostaną wyposażeni w elementy odblaskowe, które powodują, że osoby poruszające się po drogach stają się bardziej widoczne (kamizelki odblaskowe i samozaciskowe opaski), niewidomi i słabowidzący uczestnicy szkoleń dodatkowo zostaną wyposażeni w indywidualnie dobrane białe laski (odpłatność za laskę 25,10 zł). Wspólnie wypracujemy ulotkę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Związku w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 9 i trwać będzie około 6 godz. Zaplanowaliśmy trzy terminy szkoleń: 25.10.2016 r., 9.11.2016 r. i 16.11.2016 r.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy obiad i przerwy kawowe. Uczestnicy nie ponoszą kosztów szkolenia. Nie zwracamy kosztów przejazdu.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy na formularzu. Ten sam formularz powinna wypełnić osoba z problemami wzroku jak i osoba towarzysząca. Prosimy o ich nadsyłanie pod adres: Instytut Tyflologiczny PZN Centrum Rehabilitacji, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa lub ioptulowicz@pzn.org.pl.

Szkolenia realizowane będą przez Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN w ramach projektu „Niewidomi, ale widoczni”.

Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.