Treść artykułu

Brajl.

Nowa stawka VAT na urządzenia brajlowskie

Od lipca br. weszła w życie nowa matryca stawek podatku VAT. Zmiany w naliczaniu podatku VAT dotyczą również osób niewidomych, ceny niektórych urządzeń brajlowskich wzrosły.

Podwyżka cen wynika z faktu, że wiele urządzeń brajlowskich nie ma już statusu wyrobu medycznego objętego wcześniej ośmioprocentowym podatkiem VAT. Obecnie notatniki brajlowskie, monitory brajlowskie oraz wybrane drukarki są objęte stawką podatku VAT w wysokości 23%. Przypominamy, że w ramach programu „Aktywny samorząd” (Moduł I, obszar B) osoby niewidome mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu brajlowskiego, a maksymalna kwota tego dofinansowania wynosi 15 000 zł i nie została podwyższona mimo podniesienia stawki podatku VAT.

Wspomniana podwyżka ma wpływ na ceny sprzedawanych produktów, a zatem na wysokość wkładu własnego wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” oraz innych form wsparcia. Do resortu finansów wpływają zapytania w tej sprawie, dlatego też ministerstwo nie wyklucza zmian w obowiązujących od lipca nowych stawkach VAT.

Uwaga! Wyrobami medycznymi nadal pozostają: lupy elektroniczne, programy udźwiękawiające oraz udźwiękawiająco-powiększające, dlatego ich ceny się nie zmieniły.

Przed zakupem urządzenia lub złożeniem wniosku o dofinansowanie zachęcamy do sprawdzania informacji o jego cenie u sprzedawców.