Treść artykułu

Minister zdrowia Katarzyna Sójka rozmawia z Elżbietą Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji PZN.

Nowa minister zdrowia spotyka się z organizacjami reprezentującymi pacjentów

Katarzyna Sójka, nowa minister zdrowia, 18 sierpnia 2023 r. spotkała się z członkami: Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia i Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Członkiem obu tych rad z ramienia PZN-u jest Elżbieta Oleksiak, kierownik Centrum Rehabilitacji.

Na spotkaniu obecni byli wszyscy wiceministrowie, Rzecznik Praw Pacjenta, dyrektorzy departamentów i inni pracownicy Ministerstwa Zdrowia. Minister Sójka już na początku podzieliła się z zebranymi informacją, że jest to jej pierwsze oficjalne spotkanie z tak dużym gremium, jest też bardzo otwarta na współpracę i chce mieć udział w pracach obu rad.

– Pozycja pacjenta w systemie ochrony zdrowia jest kluczowa i musi się wzmocnić. Tylko dzięki zaangażowaniu pacjentów i organizacji ich reprezentujących można wypracować właściwe rozwiązania. Zależy nam na ich głosie – podkreśliła minister zdrowia.

Katarzyna Sójka zapewniała członków rad, że do tej pory jako lekarz była blisko problemów pacjentów i chce żeby było tak nadal. Wysłuchała kilkunastu osób, które zabierały głos, robiła też skrupulatnie notatki.

Podczas wydarzenia wskazano m.in. na kwestie orzekania o niepełnosprawności, wdrażanie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, zauważono potrzebę wprowadzenia Planu Alzheimerowskiego, mówiono o dostępności do leków czy świadczeń zdrowotnych.

Centrum Komunikacji