Treść artykułu

Pierwsze spotkanie zespołu

W dniu 11 września odbyło się pierwsze spotkanie zespołu merytoryczno-redakcyjnego. Podsumowano na nim dotychczasowe prace nad wydaniem programu „Barraga: Program usprawniania widzenia”: pozyskanie potrzebnych zgód od oryginalnego wydawcy i uzgodnienie zasad wydania publikacji w języku polskim (tłumaczenie, wydanie i wprowadzenie zmian uwzględniających różnice kulturowe), zakup programu, zapoznanie się potencjalnych tłumaczy i redaktorów merytorycznych z elektroniczną wersją Programu w celu ustalenia składu zespołu (ze względu na to, że Program jest bardzo specjalistyczny, członków zespołu poszukiwano wśród osób znających tematykę usprawniania widzenia, rozwoju widzenia małych dzieci).

Powołany zespół następnie rozpoczął wstępne prace, które podsumowano na spotkaniu 11 września: Rozpoczęcie tłumaczenia oraz rozpoczęcie opracowania merytorycznego przetłumaczonych części Programu (Program jest obszerny, składający się z czterech pozycji, wymaga konsultacji merytorycznych równolegle z tłumaczeniem pozostałych fragmentów).

Ustalono także dalszy plan prac, tj. tłumaczenie, opracowanie merytoryczne i językowe.

Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN