Treść artykułu

Otwarta książka leżąca na stole.

Moje życie w „Trakcie”

Książka Moje życie w  »Trakcie«” to coś więcej niż zwykła autobiografia. Autorka, Iza Galicka, jest polonistką i kulturoznawcą, i od 4 lat pracownikiem Fundacji „Trakt”. Jest także publicystką i poetką. To właśnie osobowości autorki publikacja ta zawdzięcza swoją oryginalność.

Cztery części książki to jakby cztery nieco odmienne, ale zazębiające się światy. Pierwsza część, typowo autobiograficzna, to wspomnienia pisarki, osoby od dzieciństwa zmagającej się z dysfunkcją wzroku. Druga część książki przedstawia problemy i wyzwania, jakie stoją przed środowiskiem ludzi niepełnosprawnych wzrokowo, szczególnie dużo uwagi poświęca autorka bliskim jej zagadnieniom kultury i sztuki. Trzecia część z kolei jest szczególnie dedykowana dzieciom z dysfunkcją wzroku, ich rodzicom, opiekunom i bliskim. I wreszcie część czwarta – znów bardzo osobista – to wiersze autorki z dwóch tomików, szeregu antologii, jak i publikowane tu po raz pierwszy. Książka ta skutecznie łamie stereotypy dotyczące niepełnosprawności, ukazuje też sztuczność podziałów na sztukę pełnosprawną i niepełnosprawną. Wreszcie dzięki połączeniu w jedną całość perspektywy bardzo personalnej i popularno-naukowej otwiera przed nami świat wzrokowej niepełnosprawności jako świat trudnych, ale możliwych twórczych wyzwań i sukcesów ludzi, którzy codziennie muszą walczyć z własnymi ograniczeniami.

Więcej informacji na stronie Fundacji „Trakt”.