Treść artykułu

Kobieta dokonuje zakupów w aptece.

Leki będą wypisane co najwyżej na 120 dni kuracji

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia opublikowanym 22 września br. następują zmiany w realizacji recept elektronicznych. Obecnie lekarz może wypisać pacjentowi leki tylko na 120 dni kuracji. A jeśli terapia będzie trwała dłużej, wtedy pacjent powinien się wybrać do lekarza po kolejną receptę.

„W przypadku realizacji recepty elektronicznej, od dnia 21 września br., pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do 120-dniowego okresu stosowania, niezależnie od tego, kiedy recepta została wystawiona i na jaki okres. W konsekwencji od dnia 21 września br. farmaceuta jest uprawniony do wydania pacjentowi ilości leku niezbędną pacjentowi na 120-dniowy okres stosowania” – napisano w komunikacie Ministra Zdrowia. Dotyczy to również recept, których realizację rozpoczęto przed 21 września br.

Jest jeszcze jedna wytyczna dla lekarzy − po 1 listopada br. należy pacjentowi wydać leki na maksymalnie 120- dniowy okres terapii, a kolejna realizacja może nastąpić po ¾ tego okresu, czyli 90 dniach.

Należy dodać, że w resorcie zdrowia rozpoczyna pracę zespół ekspertów, którego zadaniem będzie opracowanie nowych zasad wystawiania i realizacji recept.

Źródło: Naczelna Izba Aptekarska