Treść artykułu

Laboratorium Ciemności – Warsztaty Interaktywne dla Dorosłych

Projekt Warsztatów Interaktywnych dla dorosłych powstał z potrzeby pokazania pewnej odmienności innych ludzi, którzy żyją wśród nas, a w pędzącym współczesnym świecie ukierunkowanym w dużej mierze na sukces, zdobywanie pieniędzy i konsumpcję są pomijani, niedostrzegani.

Chcemy przedstawić życie osób niewidomych i słabowidzących.

Firmy skupione przede wszystkim na kreowaniu zysków często zapominają jak ważną kwestia dla ich rozwoju jest społeczna odpowiedzialność biznesu. W obecnej dobie nie wystarczy spełniać tylko wymogów formalnych i prawnych przez organizacje biznesowe ale także zwiększyć inwestycje w zasoby ludzkie.

Warto zauważyć, że wśród nas jest wiele osób, które poprzez swoją niepełnosprawność potrzebują naszej pomocy.

Czy wiedzą Państwo, że codziennie setki ludzi traci wzrok na skutek różnych schorzeń, wypadków? Życie ich zmienia się całkowicie w ciągu jednej chwili. Stają się bezradni i zależni od innych.

  • Jak umiejętnie im pomóc?
  • Jak rozpoznać ich w “pędzącym tłumie”?
  • Jak nawiązać kontakt?
  • Jak zbudować satysfakcjonującą obie strony relację?

Tego wszystkiego nauczymy podczas interaktywnych warsztatów – „Laboratorium Ciemności” w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych.

Zajęcia prowadzą wspólnie niewidomi, słabowidzący i widzący specjaliści.
Czas trwania warsztatów 90 – 120 min.

Opłata: 20 zł brutto od osoby (przy czym grupa nie może być mniejsza niż 12 osób lub opłata 240 zł brutto za grupę mniejszą niż 12 osób. W przypadku grup opłata podlega każdorazowemu ustaleniu ze względu na profil grupy i zakres warsztatów).

Zgłoszenia grup: kkowalczyk@pzn.org.pl
Informacja telefoniczna: 22 887 42 46, 22 831 22 71 w. 258

Szkolenia dla pracowników restauracji