Treść artykułu

Laboratorium Ciemności – Warsztaty Interaktywne dla Dorosłych

Projekt Warsztatów Interaktywnych dla dorosłych powstał z potrzeby pokazania pewnej odmienności innych ludzi, którzy żyją wśród nas, a w pędzącym współczesnym świecie ukierunkowanym w dużej mierze na sukces, zdobywanie pieniędzy i konsumpcję, są pomijani, niedostrzegani.

Chcemy przedstawić życie osób niewidomych i słabowidzących.

Firmy skupione przede wszystkim na kreowaniu zysków często zapominają jak ważną kwestią dla ich rozwoju jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). W obecnych czasach nie wystarczy spełniać tylko wymogów formalnych i prawnych, ale warto także zwiększyć inwestycje w zasoby ludzkie.

Warto zauważyć, że wśród nas jest wiele osób, które poprzez swoją niepełnosprawność potrzebują naszej pomocy.

Czy wiedzą Państwo, że codziennie setki ludzi traci wzrok na skutek różnych schorzeń, wypadków? Ich życie zmienia się całkowicie w ciągu jednej chwili. Stają się bezradni i zależni od innych.

  • Jak umiejętnie im pomóc?
  • Jak rozpoznać ich w “pędzącym tłumie”?
  • Jak nawiązać kontakt?
  • Jak zbudować satysfakcjonującą obie strony relację?

Tego wszystkiego nauczymy podczas interaktywnych warsztatów – „Laboratorium Ciemności” w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych.

Zajęcia prowadzić będzie osoba niewidoma/słabowidząca wraz z widzącymi specjalistami.

Czas trwania warsztatów 90–120 min.

Opłata: 15 zł netto + VAT za osobę (przy czym grupa nie może być mniejsza niż 12 osób lub opłata 200 zł netto + VAT za grupę mniejszą niż 12 osób. W przypadku grup opłata podlega każdorazowemu ustaleniu ze względu na profil grupy).

Zgłoszenia:
e-mail: kkowalczyk@pzn.org.pl
informacja telefoniczna: 22 887 42 46, 22 831 22 71 w. 258

Formularz Zgłoszeniowy dla dorosłych – plik .doc

Szkolenia dla pracowników restauracji