Treść artykułu

Laboratorium Ciemności – warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Dzisiejszy świat coraz bardziej potrzebuje empatii i tolerancji. Zrozumienie i zauważenie potrzeb innych to dla każdego ważna lekcja życia społecznego.
Jak radzą sobie osoby niewidome, słabowidzące i jak im pomagać?

Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów, na które zapraszamy dzieci i młodzież.

Tematyka warsztatów:

  • Czy umiesz rozpoznać na ulicy osobę niewidomą lub słabowidzącą?
  • Czy chcesz sprawdzić, jak widzą osoby słabowidzące? – ćwiczenia z symulatorami różnych schorzeń wzroku.
  • Czy wiesz, jak pomóc osobie niewidomej przypadkowo spotkanej na ulicy – projekcja filmu rysunkowego „N jak niewidomy” oraz ćwiczenia w parach: „niewidomy” – „przewodnik”.
  • Po co jest biała laska? – ćwiczenia w goglach.
  • Świat dźwięków, dotyku, zapachów – nie widzę, a rozpoznaję – ćwiczenia w grupach.
  • Jak nalać wodę do szklanki, rozpoznać kolory, zmierzyć temperaturę? Nie widzę, a potrafię – ćwiczenia w grupach.
  • Jak czytają i piszą osoby niewidome? Prezentacja pisma Braille’a i specjalnych technik komputerowych.
  • Rysunki dla niewidomych, mapy, miniatury obiektów – próbuję rozpoznać w ciemności.

Zajęcia prowadzą wspólnie niewidom, słabowidzący i widzący specjaliści od poniedziałku do piątku trzy razy dziennie: o godz.: 9.00, 11,00 i 13.00.

Czas trwania warsztatów: 60-90 minut.

Opłata: 15 zł brutto od osoby (opiekunowie bezpłatnie), przy czym grupa nie może być mniejsza niż 12 osób lub opłata 180 zł brutto za grupę mniejszą niż 12 osób.

Warsztaty przeznaczone są dla najstarszych grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Zgłoszenia grup:
e-mail: kkowalczyk@pzn.org.pl;
Informacja telefoniczna: 22 887 42 46, 22 831 22 71 w. 258

Wysyłanie Formularza Zgłoszeniowego pocztą elektroniczną jest równoznaczne z przyjęciem usługi przez Organizatora. Organizator potwierdzi telefonicznie lub mailowo możliwość przeprowadzenia Warsztatów we wskazanym terminie.

Należność za uczestnictwo w warsztatach należy przelać na konto:

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny ZPCH
Bank Pekao S.A.
22 1240 2887 1111 0010 7367 7236

Przelewu należy dokonać w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów. W przypadku zmiany terminu, zmiany liczby uczestników, rezygnacji, należy powiadomić Organizatora mailowo lub telefonicznie nie później niż na 2 dni robocze przed terminem Warsztatów, Zgłaszającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy uprawnieni do wystawiania faktury VAT.