Konsultacje społeczne – koncepcja zmian organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

z upoważnienia Pani Joanny Wrony, Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, w ramach realizacji projektu PO KL “Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, organizuje konsultacje dotyczące przygotowania założeń kompleksowych zmian przepisów dotyczących edukacji uczniów niepełnoprawnych.

Konsultacje prowadzone są od lutego do kwietnia 2015 roku w formie badań społecznych, warsztatów i konferencji. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcam do włączenia się do dyskusji.

Katarzyna Tyczka
Ministerstwo Edukacji Narodowej