Treść artykułu

Splecione dłonie uczestników

Konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza szkoły do konkursu propagującego tematykę dostępności. Akcja ma na celu uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Do wygrania m.in. pakiety dla szkół o wartości ok. 5000 zł.

Konkurs „uDOSTĘPniacze 2.0” jest skierowany do nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych. Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim, w tym osobom z niepełnosprawnością.

Nauczyciele, którzy zgłoszą się do konkursu, wezmą udział w szkoleniu online z tematyki dostępności oraz otrzymają pakiet materiałów, na podstawie których przeprowadzą lekcje. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie filmu o dostępności, pozwoli on uczniom sprawdzić wiedzę zdobytą podczas zajęć.

– Mamy nadzieję, że przeszkoleni nauczyciele staną się ambasadorami dostępności w swoich szkołach i wykorzystają otrzymane od nas materiały do dalszego edukowania młodzieży. W ramach nagród w konkursie przygotowaliśmy m.in. pakiety „dostępnościowe” o wartości ok. 5000 zł (…). Nagrody te mają pomóc nauczycielom w prowadzeniu ciekawych zajęć, dzięki którym uczniowie nie tylko zdobędą nową wiedzę o dostępności, ale też zrozumieją, że dzięki niej wszystkim będzie żyło się łatwiej” – mówi Monika Grążka, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich.

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest proste. Wystarczy uzupełnić formularz na stronie: https://udostepniacze.mfipr.gov.pl/ w terminie do 10 lutego 2022 r. Prace będą przyjmowane do 16 marca 2022 r.  W akcji może wziąć udział 96 szkół z terenu całego kraju. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność i poprawność zgłoszeń.

Konkurs jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Źródło: MFiPR