Treść artykułu

Grafika, na której znajduje się młody chłopak. Rozmyśla, spoglądając w górę. Wokół niego krążą rysunki przedstawiające zarys rakiety i ziemi. Wokół chłopaka obrysowany jest strój astronauty.

Konkurs literacki dla młodzieży„Ja za 20 lat”. Czekamy na zgłoszenia

Polski Związek Niewidomych obchodzi w tym roku 70. urodziny! To nie tylko dobry czas na podsumowania, lecz także okazja do tego, by zastanowić się nad przyszłością. Z okazji jubileuszu organizujemy konkurs literacki dla młodzieży z dysfunkcją wzroku pt. „Ja za 20 lat”. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. To jeszcze nie wszystko – zwycięskie teksty opublikujemy w „Światełku” (które od kwietnia 2021 r. zmieni nazwę na „Pod lupą”)!

Dla kogo jest ten konkurs?

  • Dla młodzieży z dysfunkcją wzroku w wieku 12-18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni.

Jak długo trwa?

  • Prace można wysyłać od 1 marca do 15 maja 2021 r.

Jakie prace przygotować?

  • Opowiadanie lub list
  • Objętość: nie więcej niż 3600 znaków ze spacjami lub 8 stron brajlowskich

Gdzie wysyłać prace?

Elektronicznie w pliku Word lub PDF na adres: centrumkomunikacji@pzn.org.pl lub pocztą na adres:

Centrum Komunikacji Polskiego Związku Niewidomych

ul. Konwiktorska 9, p. 19,

00-216 Warszawa

Niezbędne dokumenty:

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu przed wysłaniem zgłoszenia.

Regulamin konkursu literackiego dla młodzieży pt. Ja za 20 lat

Załącznik nr 1 (formularz zgłoszeniowy) do Regulaminu konkursu literackiego pt. Ja za 20 lat

Załącznik nr 2 (zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka) do Regulaminu konkursu literackiego pt. Ja za 20 lat

Plakat konkursu literackiego z okazji 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych "Ja za 20 lat". Dominują kolory granatowy i żółty. Plakat przedstawia dwie postaci: dziewczynę siedzącą na ławce i czytającą książkę; druga - czytającego książkę chłopaka. Treść grafiki znajduje się w informacji konkursowej.

Pliki do pobrania