Treść artykułu

Anna Wożniak- Szymańska i inne osoby uhonorowane dyplomem PFON.

Wspólny głos naszą siłą!

Jaka jest kondycja ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce? Kogo w tej reprezentacji brakuje? Czy wszystkie opinie są wysłuchane i czy wszyscy mają równe szanse? Odpowiedzi na te pytania szukano w trakcie Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Wydarzenie miało miejsce 29 listopada 2023 r w Warszawie. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji spotkania było „Wspólny głos naszą siłą!”.

Uczestnicy Kongresu pochylili się nad kwestią reprezentacji osób z niepełnosprawnościami. Pretekstem do rozmów było 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON), organizatora kongresu.

W trakcie wydarzenia wyróżniono osoby zasłużone dla organizacji. Wśród nich znalazła się Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Honorowa PZN i jednocześnie Prezes PFON-u w latach 2008–2012. Wyróżniono również Krzysztofa Kotyniewicza, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, Annę Rozborską, Wiceprezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz inne osoby, które przez lata zasiadały w zarządzie organizacji PFON.

Podczas Kongresu zostały też przyznane tytuły Ambasadora i Ambasadorki Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnienia przyznawane są tym, którzy aktywnie działają na rzecz obrony praw osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania i popularyzowania Konwencji ONZ w Polsce. Nagrody wręczył Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Uhonorowani zostali: Małgorzata Szumowska, Prezes Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna, Dyrektorka „Niewidzialnej Wystawy”, Przemysław Herman Zastępca Dyrektora Departamentu EFS w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, autor Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Łukasz Orylski, członek organizacji European Network on Independent Living (ENIL), od lat działający na rzecz wprowadzenia asystencji osobistej w Polsce, Rafał Średziński, Prezes Stowarzyszenia „My dla Innych”, który wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną i w kryzysie psychicznym, Zbigniew Worony, współtwórca Fundacji Inne Spojrzenie, który prowadzi mieszkanie wspomagane w Warszawie dla osób w spektrum autyzmu.

Uczestnicy Kongresu dyskutowali na temat sytuacji poszczególnych grup osób z niepełnosprawnościami. Rzecznik Marcin Wiącek odniósł się do hasła i tematyki wydarzenia, wskazując, że samorzecznicy, czyli osoby, które mówią we własnym imieniu o swoich prawach i potrzebach, powinni być traktowani jako partnerzy procesu tworzenia prawa, tak aby proponowane zmiany uwzględniały ich potrzeby.

–  W nowych okolicznościach politycznych będę kontynuował wspieranie państwa głosu, po to, aby żadna decyzja dotyczącą praw osób z niepełnosprawnościami nie była podejmowana bez państwa udziału – zapewnił rzecznik.

− Postulaty zgłaszane przez organizacje osób z niepełnosprawnościami powinny być jak najczęściej uwzględniane. Moim zadaniem jest wzmocnienie państwa głosu i wspieranie w dążeniu do jak najpełniejszego wdrożenia przedstawianych postulatów – dodał.

Dziewiąta edycja Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami poświęcona była kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Uczestnicy rozmawiali o zmianach, które zaszły w ciągu ostatnich dwóch dekad, a także o tym, co wspólnie udało się osiągnąć.

Trzy sesje równoległe dotyczyły aktualnych dylematów reprezentacji oraz sytuacji poszczególnych grup osób m.in. samorzeczników z autyzmem, self-adwokatów  z niepełnosprawnością intelektualną, doradców ds. zdrowienia z niepełnosprawnością psychospołeczną, osób z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz osób z niepełnosprawnościami znajdujących się poza systemem (m.in. w pieczy zastępczej, z doświadczeniem bezdomności, migrantów).

JR/Centrum Komunikacji PZN

Paneliści w trakcie rozmowy na temat samorzeczników.

Rzecznik Praw Obywatelskich w trakcie swojego wystąpienia na kongresie.