Treść artykułu

Klocki z symbolami zdrowia i rehabilitacji

Konferencja „Innowacje w terapii zajęciowej” już dziś

4. Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w Terapii Zajęciowej”, nad którą patronat objął Polski Związek Niewidomych, już dziś. Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy na temat następstw pandemii dla codziennego funkcjonowania pacjentów oraz zwrócenie uwagi na potrzebę prowadzenia działań terapeutycznych w obszarze terapii zajęciowej. Wydarzenie odbywa się online.

Organizatorem konferencji jest Zakład Terapii Zajęciowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program wydarzenia składa się z dwóch bloków tematycznych. Część przedpołudniowa, z dwiema sesjami, obejmuje wystąpienia przedstawicieli organizacji i uniwersytetów zagranicznych prowadzących badania oraz kształcących w dziedzinie terapii zajęciowej. Te prelekcje prowadzone będą w języku angielskim. Uczestnicy wybiorą się w „podróż” ze Wschodu na Zachód i poznają zróżnicowane praktyki rozwijane przez terapeutów zajęciowych w związku z pandemią COVID-19. Swoje wystąpienia będą mieli terapeuci zajęciowi i badacze z Australii, Malezji, Chorwacji, Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Kanady. 

Blok popołudniowy, również składający się z dwóch sesji, prowadzony będzie w języku polskim. Do udziału zaproszono wybitnych przedstawicieli z takich obszarów badawczych, jak pediatria, kardiologia, pulmonologia, ortopedia, neurologia, neuropsychologia, geriatria, biologia medyczna. Wystąpienia ekspertów pozwolą na wielowymiarowe, interdyscyplinarne ukazanie wpływu COVID-19 na człowieka oraz określić kierunki rozwoju praktyki terapii zajęciowej.

W celu rejestracji należy skontaktować się bezpośrednio z Biurem Organizacyjnym, e-mail: konferencje@ump.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Fot. Shutterstock