Treść artykułu

Stary zarząd za stołem prezydialnym w trakcie obrad EBU w Lizbonie.

Europejska Unia Niewidomych obradowała w Lizbonie

Walne Zgromadzenie EBU odbyło się w Lizbonie. Wybrano na nim nowe władze organizacji. Była to okazja do świętowania 40-lecia EBU, podsumowania działalności, a także do dyskusji o tym, jakie działania należy podjąć w przyszłości.

Wydarzenie odbyło się w dniach 12−14 lutego 2024 r. Gospodarzem zgromadzenia było ACAPO – Portugalskie Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Zaangażowanie, równowaga, jedność, 40 lat doświadczeń oraz wizja przyszłości”.

Była to jedna z największych imprez, jakie organizacja kiedykolwiek zorganizowała. 32 narodowe delegacje były reprezentowane przez 132 delegatów. Przedstawicielami Polskiego Związku Niewidomych byli: prezes Andrzej Brzeziński, wiceprezesi: Magdalena Orzeszko, Józef Małosek, Wojciech Czajkowski, Piotr Kopyciński i przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej – Elżbieta Bania.

Pierwszego dnia zaprezentowano i przedyskutowano szereg kluczowych dokumentów, w tym sprawozdanie zarządu za lata 2019–2023, a także projekt planu strategicznego na lata 2024−2027. Drugiego dnia odbyło się głosowanie i wybory przedstawicieli do: zarządu EBU, Komitetu Nominacyjnego oraz Komitetu Wykonawczego Światowej Unii Niewidomych.

Wyniki wyborów XII Walnego Zgromadzenia EBU

Prezesem EBU została 36-letnia Tytti Matsinen z Finlandii. Pierwszym wiceprezesem − Barbara Martin Munoz z Hiszpanii, drugim wiceprezesem − Kevin Kelly z Irlandii, Marię Thorstensson ze Szwecji wybrano na sekretarza generalnego, a Rolanda Studera na skarbnika. Na ośmiu zwykłych członków zarządu zostali wybrani: Sabine Stroem (Niemcy), Jakob Rosin (Estonia), Anja Ursic (Słowenia), David Aldwinckle (Wielka Brytania), Andreas Havsberg (Norwegia), Hubert Perfler (Włochy), Sinan Tafaj (Albania) oraz Dagmara Filgasova (Czechy).

Do Komitetu Wykonawczego WBU wybrano: Tytti Matsinen, Marię Thorstensson, Rolanda Studera, Rodrigo Santosa (Portugalia).

Do Komitetu Nominacyjnego wybrano: Rudolfa Volejnika (Czechy), Karolinę Doltar Smit (Słowenia), Marjakaisa Matthiassona (Islandia), Johna Heilbrunna (Dania). Przewodniczącym Komitetu Nominacji została Luana Schena (Szwajcaria).

Prezentacje, dyskusje, wystawa

W trakcie wydarzenia wygłoszono wiele interesujących prezentacji, dotyczących m.in. sztucznej inteligencji. Pierwsza wiceprezes Barbara Martin Munoz (Hiszpania) przedstawiła strategię pozyskiwania funduszy na działalność organizacji. Zaprezentowani zostali też pracownicy biura EBU w Paryżu. Odbyły się również panele dyskusyjne na dwa ważne tematy: „EBU po upadku żelaznej kurtyny” oraz „O rozwoju EBU w czasach kryzysów w Europie”. Uczestnicy dyskutowali także o współpracy krajów Unii Europejskiej i tych spoza tego obszaru.

W tym samym czasie, w którym trwało Walne Zgromadzenie, w osobnej sali odbywała się wystawa „Accessible Technology”, a Europejski Bank Centralny prowadził testy z udziałem osób niewidomych i słabowidzących dotyczące przyszłych banknotów EURO.

Anna Powierża/Instytut Tyflologiczny PZN

 

Delegacja z Polski z PZN słucha obrad EBU w trakcie spotkania w Lizbonie.