Treść artykułu

Nauczycielka uczy niewidomą dziewczynkę czytać w brajlu

Edukacja włączająca w każdej szkole

Konferencja „Dostępna szkoła” została zorganizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w listopadzie. Jej głównym tematem była edukacja włączająca.

– Pracujemy nad tym, aby każde dziecko było postrzegane w sposób indywidualny, aby w życiu dorosłym pełniło role zawodowe i społeczne. Szkoła dostępna to ta, która działa na rzecz każdego dziecka, a także uczy budowania wspólnoty. Z jednej strony ma podejście zindywidualizowane, z drugiej wspólnotowe – powiedziała na konferencji Marzena Machałek, Sekretarz Stanu MEiN.

Podczas konferencji zostały przedstawione działania MEiN związane z szeroko rozumianym budowaniem dostępnej szkoły. Zaprezentowano także działania planowane do realizacji w ramach w ramach funduszy europejskich. Na realizację tych działań przeznaczono ok. 500 mln zł.

Są wśród nich:

  • rozwijanie publicznej oferty e-materiałów,
  • cyfryzacja obszaru edukacji i kształcenia,
  • wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
  • rozwój systemu dostępnej edukacji dla wszystkich osób uczących się,
  • wsparcie społecznej, więziotwórczej i włączającej funkcji szkoły,
  • rozwój sieci Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Konferencja była również okazją do podsumowania kampanii informacyjno-promocyjnej pod hasłem „Edukacja w zasięgu ręki”. Główne wątki tej inicjatywy to:

  • Edukacja włączająca – edukacja dostępna, skierowana do wszystkich uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych,
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna – rozwój cyfrowych usług dla edukacji w kierunku budowy wspólnego środowiska nauczania. Narzędzie jest dostępne na stronie: https://zpe.gov.pl/
  • Zintegrowany System Kwalifikacji – odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce oraz rozwiązanie wspierające rozwój pracowników.

Źródło: MEiN