Treść artykułu

Kobieta naukowiec w białym fartuchu wkłada próbki do urządzenia

Dostępny świat nauki

Powstała platforma edukacyjno-informacyjna www.naukabezbarier.pl, która jest swoistym kompendium wiedzy dla osób z niepełnosprawnością zainteresowanych światem nauki. Rozwiązanie to umożliwia współpracę oraz prezentację badań i projektów środowiska akademickiego oraz przedsiębiorców.

Celem kampanii „Nauka Bez Barier” jest aktywizacja osób niepełnosprawnych do korzystania z oferty studiów wyższych i  podejmowania działalności naukowej, a także zwiększenie dostępności uczelni i środowisk akademickich dla osób z niepełnosprawnością. Inicjatywa jest realizowana pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie jedynie ok. 2 proc. wszystkich studentów ( ok. 25 tys.) to osoby z niepełnospawnościami. Jest to niewielki odsetek wśród kształcących się w szkołach wyższych, dlatego warto zmienić te tendencje.

– W ramach kampanii „Nauka bez Barier” chodzi też o zachęcenie uczelni do rozszerzenia swojej oferty edukacyjnej i naukowej, nie tylko dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, ale również dla osób nieposiadających orzeczenia z chorobami przewlekłymi, czy też z zespołem Aspergera lub z dysleksją. Chodzi o to, abyśmy jako społeczeństwo nie stracili żadnego naukowego talentu, bo są to wartościowi ludzie, którzy dzięki swojej wiedzy mogą w przyszłości przyczynić się do rozwoju kraju – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki z Fundacji Neuron Plus.

Platforma umożliwia wzajemną współpracę, wymianę doświadczeń naukowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz prezentację ich badań i projektów. Ten portal to także akcelerator, pomagający zintegrować pomysły, innowacje oraz projekty o wysokim potencjale, promujące polską naukę. Dotąd w Polsce nie było projektu o takim charakterze.

Link do strony: www.naukabezbarier.pl

Fot. Unsplash