Dostępność Plus - inauguracja programu dla osób starszych i z niepełnosprawnościami

Dostępność Plus – inauguracja programu dla osób starszych i z niepełnosprawnościami

23 kwietnia w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja inaugurująca w Polsce Program Dostępność Plus 2018-2025, którego głównym celem jest poprawa dostępności przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

W imieniu rządu „Deklarację Partnerstwa na rzecz dostępności” podpisał premier Mateusz Morawiecki i Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, a także 30 przedstawicieli samorządów, świata biznesu, organizacji pozarządowych, szkół i uczelni.

Pani Anna Woźniak-Szymańska – Prezes ZG PZN – podpisała ten dokument w imieniu Stowarzyszenia.

Więcej na stronie: https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/inauguracja-programu-dostepnosc-plus-2018-2025/.