Treść artykułu

Na stole kalkulator i dokumenty. Osoba liczy coś na kalkulatorze.

Dostępne Finanse dla każdego. Start akcji edukacyjnej

Redakcje Subiektywnie o Finansach oraz Homodigital.pl rozpoczęły w Światowy Dzień Świadomości Dostępności – akcję edukacyjną. Jej celem jest promowanie działań, prowadzących do tego, żeby usługi i produkty finansowe były dostępne dla każdego. To przedsięwzięcie jest owocem rozmów i spotkań z Polskim Związkiem Niewidomych.

− Cieszymy się z tej inicjatywy i bardzo liczymy na to, że przyniesie ona konkretne rozwiązania, dzięki którym wszyscy bez wyjątków będą mogli korzystać samodzielnie i bezpiecznie z usług i produktów finansowych. Wyzwań jest wiele, ale wierzymy, że publiczna debata, poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz edukacja finansowa przyczynią się do podniesienia jakości życia wielu osób, które do tej pory z oferty finansowej korzystały rzadko lub wcale – mówi Elżbieta Oleksiak z Polskiego Związku Niewidomych.

Patronatem honorowym inicjatywę objęli: Rzecznik Finansowy, a także Związek Banków Polskich oraz Polska Izba Ubezpieczeń.

W ramach akcji Dostępne Finanse z pomocą organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami oraz partnerów z branży finansowej powstaną treści edukacyjne wskazujące rozwiązania, które spełniają kryteria dostępności i warto je nagłaśniać. Głównym celem inicjatywy jest poznanie potrzeb, które jeszcze nie zostały dostrzeżone, a w przyszłości mogłyby zaowocować nowymi funkcjonalnościami.

Jeśli chcecie włączyć się do akcji i podzielić swoimi obserwacjami, pomysłami − piszcie na adres e-mail: dostepnefinanse@subiektywnieofinansach.pl.

Dostępność usług finansowych powinna być normą

Najnowszy spis ludności w 2021 r. wykazał, że liczba osób z niepełnosprawnościami w Polsce wynosi prawie 5,5 mln, co stanowi 14% ogólnej populacji kraju. W porównaniu z poprzednim spisem z 2011 r. przybyło 750 tys. osób z niepełnosprawnościami. Patrząc na trendy demograficzne, trudno spodziewać się, by w przyszłości liczba osób o specjalnych potrzebach spadła.

− Uważamy, że dostępność usług i walka z wykluczeniem finansowym to dziś jedna z najważniejszych spraw dla banków i innych firm finansowych oraz wszystkich, którzy dostarczają cyfrowe usługi, jak również dla nas, klientów. Chcemy mówić i pisać o dostępności nie tylko z okazji Światowego Dnia Świadomości Dostępności. Powodów jest wiele. Po pierwsze, szybki rozwój technologii, które przejmują wiele zadań człowieka i wprawdzie czynią bankowanie wygodnym, ale też niektórych ludzi wykluczają. Dostępność ma być normą, a nie ukłonem. Chodzi o to, żeby to, co jest wprowadzane na rynek, od początku było dostępne dla wszystkich. Po drugie – w połowie przyszłego roku wchodzą w życie przepisy które podniosą standardy dostępności usług i produktów w Unii Europejskiej. Obejmą także sektor finansowy, który musi rozumieć potrzeby i możliwości osób w każdym wieku i z różnymi uwarunkowaniami zdrowotnymi – wskazuje Maciej Samcik, redaktor naczelny Subiektywnie o Finansach.

Według danych Banku Światowego w Polsce 96% osób ma rachunek bankowy, a 84% kartę kredytową lub debetową. To oznacza, że więcej osób w naszym kraju korzysta z usług bankowych niż ma dostęp do internetu.

Jednym z podstawowych wymogów ustawy o zapewnianiu wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze jest zagwarantowanie postrzegalności. Informacje powinny być podawane w więcej niż jednym kanale sensorycznym − oprócz tekstu, także dźwiękowo lub dotykowo.

− Wymogi dotyczące dostępności usług są realizacją idei solidaryzmu, uosabiają marzenie o cywilizacji nie pozostawiającej nikogo samemu sobie. Każdy z nas na jakimś etapie życia stanie się beneficjentem dostępności. Ograniczenie dostępu do usług finansowych z powodu braku zainteresowania inkluzywnością odbierze przewagę konkurencyjną podmiotom, które nie zauważą zmieniających się trendów konsumenckich. Moją rolą jako branżowego organu nadzoru będzie w pierwszym okresie obowiązywania ustawy przede wszystkim edukacja przedsiębiorców w zakresie optymalnych rozwiązań zwiększających inkluzywność usług bankowych czy płatniczych. Będę stał na staży realizacji idei przedstawionych w Dyrektywie EAA, tak aby nie skończyło się wyłącznie na deklaracjach – powiedział dr Bohdan Pretkiel, Rzecznik Finansowy.

Dostępne Finanse. Dobre praktyki

Partnerzy akcji Dostępne Finanse wieloma rozwiązaniami mogą się pochwalić już teraz. Warto wspomnieć, że na przykład Bank BNP Paribas umożliwia m.in. zapoznanie się ze wzorami dokumentów w formie: nagrań audio, w polskim języku migowym, wydruku powiększonego oraz wydruku w alfabecie Braille’a. Wszystkie jego oddziały oraz infolinia umożliwiają obsługę Klienta Głuchego przy pomocy usługi online tłumacza migowego, a w 195 placówkach sieci oddziałów znajdują się pętle indukcyjne ułatwiające obsługę klientów z aparatami słuchowymi. Wszystkie placówki Banku BNP Paribas są także wyposażone w specjalne ramki ułatwiające złożenie podpisu pod umową oraz lupy powiększające.

Z kolei karty kredytowe i debetowe Banku Millenium posiadają specjalne charakterystyczne wycięcie, które pozwala − bez konieczności oglądania karty − prawidłowo włożyć ją do terminalu. Bank zapewnia także kompatybilność z usługami ułatwień dostępu, takimi jak Google TalkBack (na urządzenia z Androidem) czy VoiceOver (na iOS).

Popularny system płatności BLIK współpracuje z Polskim Związkiem Głuchych i dla tej grupy osób stworzył kampanię informacyjną oraz wprowadził w treściach reklamowych udogodnienia w formie napisów i tłumaczenia na język migowy. Jednak działania marki nie kończą się na dostosowanej komunikacji – BLIK stara się być metodą płatności dostępną dla wszystkich. Dzięki temu, że rozwiązanie zostało stworzone w duchu projektowania uniwersalnego każdy użytkownik, niezależnie od swojego wieku czy sprawności, może płacić za jego pośrednictwem.

Organizatorzy akcji: Redakcje Subiektywnie o Finansach oraz Homodigital.pl.
Partner społeczny: Polski Związek Niewidomych.
Partnerzy: system płatności BLIK, BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Millennium.
Patronatem honorowym inicjatywę objęli: Rzecznik Finansowy, Związek Banków Polskich oraz Polska Izba Ubezpieczeń.

Logo akcji Dostępne finanse