Treść artykułu

Studenci w odświętnych strojach przed drzwiami uczelni.

Człowiek człowiekowi bliskim. Święto Akademii Pedagogiki Specjalnej

Współpraca Polskiego Związku Niewidomych z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ma już swoją historię. Dlatego na swoje uroczystości zawsze zapraszają przedstawicieli naszej organizacji. Święto Akademii Pedagogiki Specjalnej, obchodzone w maju, było bardzo uroczyste, ale też przepełnione energią młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z edukacją, nauczaniem oraz pracą naukową.

Mury uczelni w dniu 22 maja br. rozbrzmiewały gwarem zaproszonych gości, profesorów i studentów. Ja również uczestniczyłam w tym wydarzeniu jako reprezentant Zarządu Głównego PZN. Niezwykle wzruszające było rozpoczęcie uroczystości pieśnią „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru studentów. Podczas gali wręczono odznaczenia – medal Marii Grzegorzewskiej dla prof. dr hab. Hanny Markiewicz i wyróżnienie ECCE HOMO dla Krystyny Mrugalskiej. Zasłużonym przekazano również medale katedry UNESCO im. Janusza Korczaka.

Uczelnia od lat kształci na bardzo wysokim poziomie kadry pedagogiczne, w tym tyflopedagogów. Kiedy wręczano promocje habilitacyjne i doktorskie uważnie wsłuchiwałam się w tytuły prac. Były bardzo różnorodne, ciekawe i wymagały dużego wkładu pracy. W żadnym z tematów nie usłyszałam informacji bezpośrednio dotyczącej osób z niepełnosprawnością wzroku. Myślę jednak, że poruszana w pracach tematyka pedagogiki specjalnej i osób z niepełnosprawnościami jest bardzo wartościowa i interesująca.

Wielu mówców przypominało słowa Marii Grzegorzewskiej „Nie ma kaleki, jest człowiek”. Ciekawy wykład wygłosił prof. Błażej Kmieciak pt. „Człowiek człowiekowi bliskim, czyli o wsparciu tych, którzy czują więcej”. Poruszył on bardzo aktualne problemy bliskości, dotyku i relacji. Prelekcja skłaniała do przemyśleń.

Spotkanie zakończył występ studenckiego zespołu i orkiestry, którzy wykonali kilka utworów, w tym propozycję hymnu uczelni. Mogliśmy również obejrzeć film promujący uczelnię. Uroczystość była tłumaczona na polski język migowy.

Wyszłam z gali z postanowieniem, że koniecznie muszę wrócić do lektury „Listów do młodego nauczyciela” Marii Grzegorzewskiej.

Magdalena Orzeszko
Dyrektor Okręgu Wielkopolskiego PZN
Wiceprezes Zarządu Głównego PZN

 

Fot. Unsplash