Treść artykułu

“Citizens among citizens” – Niewidomy w wielkim mieście

Projekt realizowany w ramach europejskiego programu Uczenie się przez całe życie – Grundtvig

Czas trwania projektu: październik 2008 – lipiec 2010

Partnerzy projektu:

 1. IRIFOR, włoska organizacja z siedzibą we Florencji, wyodrębniła się w 1991 r. z Włoskiego Związku Niewidomych. Zajmuje się między innymi badaniami w dziedzinie szkoleń, rehabilitacji, orientacji przestrzennej i tresury, koordynator projektu;
 2. VIEWS, belgijska organizacja z siedzibą w Liege, powstała w 1991 r., podejmuje działania na rzecz zwiększenia autonomii młodych osób oraz ich otwarcia się na innych i na świat, partner;
 3. PZN, Biuro ZG, partner.

Cele projektu:

 1. Wymiana dobrych praktyk z zakresie dostępności różnych dóbr, w tym dóbr kultury dla osób z dysfunkcją wzroku (kina, teatry, muzea etc.);
 2. Ocena dostępności transportu miejskiego we Florencji, Brukseli, Liege i Warszawie;
 3. Inne, wypracowane w trakcie projektu.

W projekcie przewidywane były następujące formy działań:

 1. Spotkania grup krajowych;
 2. Telekonferencje pomiędzy grupami krajowymi;
 3. Wymiana korespondencji, itp.

Główne działania projektu:

 1. Praca w grupach narodowych i międzynarodowych w zakresie dostępu osób z dysfunkcją wzroku do różnych dóbr, podczas trwania całego projektu;
 2. Ogółem trzy wizyty studyjne: w Belgii, we Włoszech oraz w Polsce;
 3. Upowszechnianie rezultatów projektu.

Produkty projektu:

 1. Film „Citizens among citizens”

Więcej o projekcie

Galeria