Chopin dla niewidomych

projekt, który Polski Związek Niewidomych realizował w latach 2009-2011. Projekt miał na celu udostępnienie dorobku Fryderyka Chopina niewidomym i słabowidzącym oraz wypracowanie takich produktów, które będą służyły kolejnym pokoleniom osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które udało nam się wypracować w trakcie projektu:

 • Edwin Kowalik. Życie dźwiękiem pisane (biografia nieżyjącego niewidomego pianisty, laureata konkursu chopinowskiego) w wersji audio wersja audio
 • Film Chopin. Pragnienie miłości z audiodeskrypcją w języku polskim i angielskim
 • Korespondencja Fryderyka Chopina w wersji audio, wybór i redakcja Teresa Czerwińśka i zespół projektu Chopin dla niewidomych [plik audio]
 • Niewidomi grają Chopina (broszura o niewidomych muzykach, sylwetki polskich i zagranicznych artystów, którzy wzięli udział w międzynarodowym festiwalu Chopin klasycznie i nowocześnie) [broszura w wersji PDF]

Materiały dostępne w Bibliotece Centralnej PZN:

 • Edwin Kowalik. Życie dźwiękiem pisane (biografia nieżyjącego niewidomego pianisty, laureata konkursu chopinowskiego) w powiększonym druku,
 • Korespondencja Fryderyka Chopina w brajlu, wybór Teresa Czerwińska,
 • Podręcznik Wybrane utwory Fryderyka Chopina w wersji uproszczonej z komentarzem, autorstwa Alicji Czołpińskiej,
 • Wybrane dzieła Fryderyka Chopina w międzynarodowej brajlowskiej notacji muzycznej:
  • Fantazja f-moll op.49, Berceuse Des-dur op.57, Wydanie Narodowe, red. Jan Ekier, Dzieła różne, Seria A. Utwory wydane za życia Chopina. Tom XII,
  • Wybrane Walce: op.34 nr 2, op.64 nr 2, WN 19, WN 63,
  • Polonezy: WN 1, WN 2, WN 3, WN 15, Wydanie Narodowe, red. Jan Ekier,
  • Wybrane Nokturny op. 9 nr 1 b-moll, op. 9 nr 2 Es-dur, op. 27 nr 1 cis-moll, op. 55 nr 1 f-moll, op. 62 nr 1 H-dur, Wydanie Narodowe, red. Jan Ekier,
  • Pieśni i piosnki na głos z fortepianem, Wydanie Narodowe, red. Jan Ekier, Seria B. Utwory wydane pośmiertnie. Tom X.

Wszystkie materiały są jeszcze dostępne. Zamówienia można składać pod adresem mailowym: rehabilitacja@pzn.org.pl

W ramach projektu odbyły się różnego rodzaju wydarzenia: koncerty, spotkania, konsultacje, pokazy filmów. Najważniejsze z nich to:

 • międzynarodowy festiwal niewidomych muzyków Chopin klasycznie i nowocześnie. Oprócz koncertów były warsztaty mistrzowskie, wykłady, spotkania, wymiana doświadczeń specjalistów) [filmy z koncertów] galeria
 • opracowanie ścieżek zawodowych pięciu osób niewidomych uzdolnionych muzycznie z Polski: Patrycjusza Kisły, Zuzanny Osuchowskiej, Patryka Matwiejczuka, Marii Ruszeckiej i Kai Wareckiej galeria
 1. Warszawa po pierwszym koncercie młodych muzyków!
 2. Z muzyczną wizytą u… Wizytek!
 3. Owacje na stojąco!
 4. A słowo ciałem a z ciała słowo…
 • pięciodniowe szkolenie dla osób, które będą zajmować się adaptacją czarnodrukowego zapisu nutowego utworów muzycznych do potrzeb osób z uszkodzonym wzrokiem. Szkolenie prowadziła Pani Helena Jakubowska z Towarzystwa im. Edwina Kowalika galeria
 • pokazy filmu Chopin. Pragnienie miłości z audiodeskrypcją galeria
 • spotkania szkoleniowo-informacyjne galeria