Być może Ciebie to nie dotyczy, a może coraz częściej zastanawiasz się nad zachowaniem swoim lub kogoś Ci bliskiego?

Problem uzależnienia dotyka coraz większej ilości osób, bez względu na status społeczny, wykształcenie czy płeć. Spotykamy się z nim często w naszym otoczeniu.
Większość z nas zna osoby, które nie radzą sobie z alkoholem, narkotykami, nadużywają leków, bądź też popadają w hazard.
Może być to ktoś bliski, członek rodziny, partner, przyjaciel lub ceniony pracownik.
Nie zawsze osoba uzależniona jest w stanie sama skutecznie szukać pomocy. Warto podać jej rękę i podjąć kroki, aby z pomocą profesjonalistów uwolniła się od nałogu.
W naszym Centrum pomagamy osobom uzależnionym, uczymy jak zerwać z destrukcyjnym działaniem i wrócić do satysfakcjonującego, zdrowego funkcjonowania. Wspieramy także rodziny i bliskich osoby uzależnionej, aby ich pomoc była skuteczna i przyniosła zamierzony rezultat.

http://www.leczenie-duszy.pl/

Spis placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce.