Treść artykułu

Druk 3D, drukarka na stole a obok wykonane modele

Ankieta na temat zastosowania druku 3D w edukacji i orientacji przestrzennej osób niewidomych

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do wypełnienia ankiety na temat możliwości zastosowania druku 3D w tworzeniu modeli i planów dotykowych.

W ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” realizowanego przez BON UW uruchomiliśmy laboratorium planów i modeli dotykowych. Obecnie prowadzimy badania dot. możliwości zastosowania technologii druku 3D w orientacji przestrzennej i edukacji osób z niepełnosprawnością wzroku. Celem prowadzonych badań jest udoskonalenie istniejących i wypracowanie nowatorskich rozwiązań na rzecz zwiększenia dostępności kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie odpowiedzi są dla nas bardzo cenne. Na ich podstawie zaprojektujemy konkretne rozwiązania (elementy planów 3D, modele edukacyjne) wspierające naukę orientacji przestrzennej, a także codzienne funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4iDz_3-n2rHnzZ5riNUg2VT4JynuXY7826w3O_OeMgMkIBA/viewform?usp=sf_link

Dziękujemy za poświęcony czas, wszelkie głosy i opinie.

Kontakt: k.albin@uw.edu.pl

 

Fot. Unsplash