„Aktywni plus” szansą na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

„Aktywni plus” szansą na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa i wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwiększenie ich szans na rynku pracy – to cele projektu „Aktywni plus”, realizowanego przez PFRON. Obejmuje on trzy programy: „Absolwent”, „Stabilne zatrudnienie” oraz „Praca-Integracja”.

Do ostatniego z wymienionych 22 maja br. przystąpiła Grupa Enea, która podpisała porozumienie o współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Założeniem pilotażowego programu „Praca-Integracja” jest wsparcie osób niepełnosprawnych nie tylko podczas procesu rekrutacyjnego, ale także na początku okresu zatrudnienia. „Absolwent” pomaga osobom z wykształceniem wyższym w zaplanowaniu kariery i rozwijaniu kompetencji zawodowych. Program „Stabilne zatrudnienie” składa się z dwóch części. Pierwszy moduł obejmuje zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych, drugi – staże zawodowe w administracji rządowej.

W ramach projektu „Aktywni plus” z PFRON-em będą współpracować również uniwersytety oraz organizacje pozarządowe.