Wyprawa PoMOC

Wyprawa PoMOC

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”
zaprasza

osoby doznające przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym
do udziału w programie

Wyprawa PoMOC

W ramach programu oferujemy BEZPŁATNIE:

  • udział w grupie wsparcia – spotkania rozpoczynają się 22 sierpnia
  • konsultacje psychologiczne
  • konsultacje prawne
  • wykłady na tematy prawne (prawo rodzinne, karne, cywilne, procedura zobowiązania do leczenia odwykowego itp.)
  • warsztaty umiejętności społecznych pomocnych w wyjściu z przemocy

Na zakończenie programu zapraszamy na „Dzień dla urody”

Zapisy:

Tel. 22 499 37 33 (pon. – pt. 9.00  – 15.00)

Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa

Wyprawa PoMOC – program pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. Program współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Program w pliku pdf do pobrania

Pobierz artykuł jako dokument .pdf