Wizyty jednostek monitorowanych styczeń 2018 roku

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie nr POWR.02.06.00-00-0022/16-00 pn. “Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.