„Pochodnia” w moim życiu – przedłużamy termin nadsyłania prac

„Pochodnia” w moim życiu – przedłużamy termin nadsyłania prac

Ze względu na prośby naszych Czytelników przedłużamy termin nadsyłania prac na konkurs pt. „Pochodnia w moim życiu” do 31 stycznia 2019 r. Zapraszamy wszystkich: czytelników, autorów, współpracowników do napisania, co znaczy dla Państwa magazyn „Pochodnia”.

Czy zmienił coś w Państwa życiu lub z jakichś wyjątkowych powodów jest dla Państwa bardzo ważny? A może macie do opowiedzenia ciekawą historię o tym czasopiśmie? Zapraszamy do pisania!

Jeden autor może nadesłać jeden tekst napisany w języku polskim. Tekst nie może przekraczać 4 tys. znaków ze spacjami. Zgłoszenia w formie elektronicznej, w czarnym druku lub brajlu, przyjmowane są do 31 stycznia 2019 r., a można je przesyłać, pisząc na adres mailowy: pochodnia@pzn.org.pl lub na adres: Polski Związek Niewidomych, redakcja „Pochodni”, ul. Konwiktorska 9, 00–216 Warszawa. Prosimy o nieprzesyłanie prac pisanych odręcznie!

Nagrodą główną będzie weekend w jednym z ośrodków wypoczynkowych PZN dla dwóch osób. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane w magazynie „Pochodnia”.