Dofinansowanie do zakupu telefonu – Virtualna Warszawa

Dofinansowanie do zakupu telefonu – Virtualna Warszawa

Przekazujemy dobre wieści – już jest ogłoszony program dotacji do zakupu smartfona dla mieszkańców Warszawy (stołeczny adres zamieszkania).

Zgłoszenia przyjmowane są w SCONie do 30 września ale decyduje kolejność zgłoszeń (limit 1000 osób)!

Wymagany wkład wkład własny minimum:

  • 10 % dla osób ze stopniem znacznym
  • 15 % dla osób ze stopniem umiarkowanym
  • 20 % dla osób ze stopniem lekkim

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy ze strony pobrać i wypełnić wnioski.

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w siedzibie SCON pokój nr 34 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30

lub za pośrednictwem poczty:

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5, 00-147 w Warszawie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • Osoby fizyczne powyżej 10 roku życia (liczone rocznikowo);
  • Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku;
  • Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (bądź też równoważne z nim), lub w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności;
  • Osoby, u których rodzaj niepełnosprawności, jeżeli nie jest określony w orzeczeniu, potwierdzony jest zaświadczeniem lekarskim;
  • Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Mieszkańcy m.st. Warszawy.

Szczegółowy opis zasad naboru i uczestnictwa w zadaniu znajduje się w REGULAMINIE NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Virtualna Warszawa”, który jest dostępny do pobrania na stronie WCPR w zakładce Druki do pobrania

Więcej informacji na stronach:

Pobierz artykuł jako dokument .pdf