Czytanie w brajlu – różnice i podobieństwa do czytania wzrokowego

Szukamy dzieci niewidomych do badań na temat nabywania umiejętności czytania brajlem oraz trudności w czytaniu brajlem, finansowanych z Narodowego Centrum Nauki. W załączniku znajdą Państwo więcej informacji na temat tego kogo szukamy (list do dyrektorów) i jak będzie wyglądać badanie (listy do rodziców oraz ulotka o rezonansie).

Z góry dziękuję za odpowiedź i wszelką pomoc,

Pozdrawiam,
Katarzyna Jednoróg

POLSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ
IM. M. NENCKIEGO
tel: 22 5892392
fax: 22 8225342
email: k.jednorog@nencki.gov.pl
http://pslab.nencki.gov.pl

Pobierz artykuł jako dokument .pdf