Pies przewodnik odpoczywający na chodniku. Fot. K. Wiśniewska

Ostatnie dni na konsultacje standardu dot. wolontariatu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach czwartego – ostatniego standardu opracowanego w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, współfinansowanego ze środków PO WER w ramach Działania 4.1.

Standard Wolontariat w szkole psów przewodników opisuje m.in. rolę i znaczenie wolontariuszy w szkole psów przewodników, zasady ich rekrutacji i szkolenia. Opisane zostały również przepisy dot. promocji wolontariatu.

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do standardu za pośrednictwem zamieszczonego w niniejszym komunikacie „Formularza zgłaszania uwag – standard 4” – na adres: projekty_ue@pfron.org.pl, z dopiskiem „Konsultacje – Psy Przewodniki” do dnia 29 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00.

Dokumenty do pobrania

Centrum Rehabilitacji Instytutu Tyflologicznego PZN

Fot. K. Wiśniewska