Treść artykułu

Pierwsze posiedzenie Rady Dostępności

Prezes ZG PZN, Anna Woźniak-Szymańska, 25 lutego br. uczestniczyła w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Dostępności, na którym odebrała nominację na członka rady z rąk Ministra Inwestycji i Rozwoju, Jerzego Kwiecińskiego.

Rada Dostępności została powołana w grudniu 2018 r. (pisaliśmy o niej tutaj) przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Anna Woźniak-Szymańska została jej członkiem 21 stycznia 2019 r. Minister Jerzy Kwieciński uzasadnił powołanie pani prezes na to stanowisko jej wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz środowiska osób z dysfunkcją wzroku oraz zaangażowaniem we współpracę z ministerstwem.

Spotkania Rady Dostępności odbywać się będą dwa razy do roku, ale w międzyczasie uczestnicy podzieleni zostaną na zespoły robocze, które będą analizować poszczególne zagadnienia dotyczące dostępności i pracować nad nimi.

Zarządzenie Ministra w sprawie powołania Rady Dostępności można przeczytać tutaj.