Treść artykułu

od lewej: Artur Marcinkowski, założyciel i Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni; Krzysztof Kotyniewicz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych; minister Jerzy Kwieciński; Adrian Furman, Prezes i założyciel Grupy AF Sp. z o. o. oraz Anna Woźniak-Szymańska, Prezes Polskiego Związku Niewidomych.

Rada Dostępności

20 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja prasowa ministra Jerzego Kwiecińskiego, podczas której powołano Radę Dostępności. Jest to ciało eksperckie, zainspirowane amerykańską Access Board i działające wspólnie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju na rzecz dostępności.

W skład Rady docelowo ma wejść 50 specjalistów – ekspertów i przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami. – Chcemy też, by pracowali z nami przedsiębiorcy. W drugim kwartale 2019 r. będziemy uruchamiać konkursy, w których będzie można starać się o dofinansowanie na inwestycje w dostępne produkty i usługi – powiedział minister Kwieciński. Zadaniem pracującej społecznie Rady będzie wsparcie ministerstwa w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań prowadzących do zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej i serwisów internetowych oraz przygotowanie systemu certyfikacji.

– Nasze spotkanie to moment historyczny. Nie mam wątpliwości, że Rada Dostępności to narzędzie niezwykle potrzebne Polsce. To duże wydarzenie, na które czekaliśmy od dawna – mówiła Anna Woźniak-Szymańska, prezes Polskiego Związku Niewidomych. Jednocześnie podkreśliła, że bardzo ważnym elementem działań Rady powinno być rozpowszechnianie oraz promowanie informacji na temat praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, edukacja społeczeństwa, a także – wypracowanie norm i standardów dostępności w różnych dziedzinach, np. architekturze, technologii czy kulturze. W związku z tym projektowanie uniwersalne potrzebne jest już na etapie planowania, a za jego brak muszą zostać wyznaczone konkretne sankcje. – Rada Dostępności we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju i innymi resortami powinna wypracować struktury organizacyjne na szczeblu lokalnym i centralnym – dodała w swoim wystąpieniu prezes Woźniak-Szymańska.

Spotkania Rady będą się odbywać co najmniej dwa razy w roku. Pierwsze z nich przewidziane jest na luty 2019. Działanie Rady jest opisane w Ustawie o dostępności, której projekt zakłada wprowadzenie różnego rodzaju udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku oraz z czasowo utrudnionym dostępem do usług publicznych. 20 grudnia ustawa została formalnie przekazana do konsultacji. Zgłaszanie uwag zakończy się 20 stycznia 2019 r., a prawdopodobna data wprowadzenia jej w życie to jesień przyszłego roku.

Więcej informacji o konsultacjach ustawy o dostępności znajdą Państwo na stronie http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/projekt-ustawy-o-dostepnosci-w-konsultacjach/