Treść artykułu

Pacjenci okulistyczni chcą mieć dostęp do nowoczesnej diagnostyki

Jakie wyzwania stoją przed polską okulistyką? Czego oczekują osoby dotknięte schorzeniami narządu wzroku? O diagnostyce i leczeniu chorób oczu, badaniach genetycznych czy genoterapii rozmawiano podczas konferencji „Rozproszyć Mrok – w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w okulistyce” zorganizowanej 25 listopada przez Stowarzyszenie Retina AMD.

Obecnie w Polsce istnieje jeden program lekowy dot. choroby dotykającej narząd wzroku. Jest on wykorzystywany w leczeniu AMD (zwyrodnienia plamki żółtej). O tym, jakie powinny być kierunki jego rozwoju, mówił prof. Marek Rękas, krajowy konsultant w dziedzinie okulistyki oraz kierownik Kliniki Okulistyki w Wojskowym Instytucie Medycznym. – By program ten mógł się rozwijać i zapewniać opiekę na najwyższym poziomie, należy utworzyć centralny rejestr ośrodków, który pozwalałby na ocenę placówek wykonujących iniekcje preparatów anty-VEGF według ściśle określonych kryteriów – tłumaczył. Równocześnie trwają prace nad stworzeniem kolejnego programu lekowego – tym razem chodziłoby o DME (cukrzycowy obrzęk plamki). – Decydenci są przekonani co do zasadności leczenia. Tu nie ma dyskusji. Dyskusja jest związana z kosztami. Cały czas pracujemy nad tym, by był ten program lekowy” – dodał prof. Rękas.

Kolejny temat to metody diagnostyczne. Bardzo duży potencjał ma telemedycyna. W jaki sposób to działa? – Technik, przy wykorzystaniu przenośnej kamery, wykonuje zdjęcie dna oka. Specjalny program komputerowy analizuje je i w przypadku wykrycia zmian, przekazuje do oceny okulisty. To daje szansę na szybkie i skuteczne leczenie – mówił prof. Robert Rejdak, kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Takie rozwiązania wdrażane są po to, by skrócić kolejki do specjalisty, by osoby zagrożone ślepotą mogły zostać szybciej zdiagnozowane. Zdaniem prof. Rejdaka system badań oparty na telemedycynie musi wyjść do pacjenta. Największą skuteczność, co pokazał przykład Stanów Zjednoczonych, mają badania przeprowadzane w terenie, „przy okazji”. To np. miejsca, które skupiają bardzo dużą grupę osób, np. kościoły czy urzędy gmin.

Oprócz programów lekowych i telemedycyny duże znaczenie mają obecnie badania genetyczne. Jednak „problemy okulistyczne to biała plama na naszej działalności” – stwierdził prof. Rafał Płoski, kierownik Zakładu Genetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mimo że pacjenci są obarczeni wysokim kosztem badań genetycznych, to wiedza o mutacji, która doprowadziła do choroby, jest nie do przecenienia. To „podstawa do zakwalifikowania do nowych metod leczenia” – mówiła Agnieszka Pollak, również z Zakładu Genetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Polsce mamy warsztat naukowo-badawczy konieczny do leczenia chorób genetycznych, jednak sama terapia genowa nie jest w naszym kraju dostępna. W lutym tego roku Stowarzyszenie Retina AMD złożyło w tej sprawie petycję do Ministerstwa Zdrowia. Jej treść można znaleźć w Biuletynie Informacyjnym nr 5 (196), natomiast odpowiedź resortu w tej sprawie – w Biuletynie nr 13 (204).

Na koniec Małgorzata Pacholec, dyrektor Instytutu Tyflologicznego oraz prezes Stowarzyszenia Retina AMD, podkreśliła, że sytuacja pacjentów okulistycznych ulega poprawie, a postęp naukowy „daje im nowe nadzieje”. – Duży problem stanowią jednak ograniczenia finansowe. Dlatego, wciąż należy przypominać decydentom, że utrata wzroku kosztuje więcej niż jego leczenie. Jako osoby cierpiące z powodu schorzeń wzroku chcemy mieć równe szanse na dostęp do najnowszych metod diagnostycznych i terapeutycznych, jak nasi koledzy z innych krajów UE – mówiła. Apelowała również o to, aby rządzący myśleli o problemach okulistycznych w skali makro i nie zamykali ich w obrębie działań realizowanych w ramach jednego resortu (np. Ministerstwa Zdrowia).

Więcej o konferencji „Rozproszyć Mrok – w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w okulistyce” można przeczytać na stronie Stowarzyszenia Retina AMD, www.retinaamd.org.pl. Wideo z tego wydarzenia jest dostępne na profilu facebookowym Centrum Prasowego PAP.

Poniżej znajduje się galeria zdjęć z konferencji: