Opiniowanie dostępności przestrzeni publicznej

Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny oferuje usługi w zakresie oceny dostępności przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Dokonujemy oceny otoczenia oraz propozycji adaptacji przestrzeni publicznej – budynków, szlaków komunikacyjnych, dworców itp. Wydajemy opinie.

Cena do uzgodnienia w zależności od rozmiaru wymaganych prac i ilości godzin, nie mniej niż 200 zł za godzinę

Kontakt: Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny, Centrum Rehabilitacji; e-mail:rehabilitacja@pzn.org.pl; tel. 22 635 52 84